Hver dag udfører Arkil store og spændende entreprenørprojekter i hele landet.

 

Du kan her se et lille udpluk af Arkils cases - lige fra vejprojekter over vandbygning og fundering til bro & beton.

 

Bliv klogere på vores mange kompetencer ved at klikke dig videre her til højre.

Vis cases indenfor


Bro & Beton

Amagerværket

I 2017 opbygger vi det nye flislager på Amagerværket i København. Hovedstaden har som mål at blive verdens første CO2 neutrale hovedstad i 2025.

Læs hele casen

Projektperiode
2017
Bygherre
HOFOR A/S
Kontraktsum
101 mio. kroner

Bro & Beton

Det nye Frihedsmuseum

Læs hele casen

Infrastruktur

Udvidelse af Aarhus Ø

Entreprisen omfattede b.la. Bernhard Jensens Boulevard, rydning af areal for Bjarke Ingels' byggeri samt udgravning af byggegrube på ca 30.000 m3, lystbådehavnens P-plads, pumpebrønd for ny afløbsstruktur samt belægnings-, spuns-og betonarbejder.

Læs hele casen

Projektperiode
2016-2017
Bygherre
Aarhus Kommune
Kontraktsum
60 mio.

Bro & Beton

Kartoffelmelssiloer

Læs hele casen

Fundering

Fundering af Skanderborg Kulturhus

Læs hele casen

Infrastruktur

E45 Udvidelse ved Skanderborg

Læs hele casen

Vejservice

Grussti ved Dumpedalen

Læs hele casen

Anlæg

Rammeaftale - Fjernvarme på Nordals

Læs hele casen

Fundering

Marselisborg Lystbådehavn

Læs hele casen

Anlæg

Anlæg skal gøre klar til nye F35 fly i Skrydstrup

Læs hele casen

Anlæg

Kastellet København

Læs hele casen

Grundvandssænkning

Grundvandssænkning på Islands brygge

Læs hele casen

Vejservice

Tønder Kommune

Læs hele casen

Grundvandssænkning

Nytænkning indenfor grundvandssænkning

Læs hele casen

Bro & Beton

Dalbro ved Gubsø i Silkeborg

Læs hele casen

Fundering

Skovshoved Havn

Læs hele casen

Vejservice

PV Greve - OPS samarbejde

Læs hele casen

Miljøteknik

Oprensning af Kærgård Plantage

Læs hele casen

Vejservice

Vejdirektoratet Jylland-Fyn

Læs hele casen

Asfalt

Motorvejen Bording-Funder

Læs hele casen

Fundering

Kajanlæg ved Frederikshavn Flådestation

Læs hele casen

Miljøteknik

Oprensning af forurenet jord

Læs hele casen

Asfalt

Brobelægning Sdr. Borup-Assentoft

Læs hele casen

Infrastruktur

Havvindmøllepark Kriegers Flak

Læs hele casen

Asfalt

Spuns Syd - Silkeborg by

Læs hele casen

Asfalt

Motorvejen Herning-Holstebro

Læs hele casen

Infrastruktur

Motorvejen Herning-Holstebro

Læs hele casen

Vejservice

Maskinen - RoboCut

Læs hele casen

Miljøteknik

Cementstabilisering ved Gubsø

Læs hele casen

Bro & Beton

Spuns Syd - tunnel

Læs hele casen

Asfalt

Marselis Boulevard - Åhavevej

Læs hele casen

Bro & Beton

Cyklontårn Aalborg Portland

Læs hele casen

Miljøteknik

Renovering af spildevandsbassin i Værløse

Læs hele casen

Infrastruktur

Damhusledningen klimasikres med tunnelering

Læs hele casen

Miljøteknik

Oprensning af olieforurenet jord villagrund

Læs hele casen

Bro & Beton

Det grønne P-hus, Frederiksberg

Læs hele casen

Asfalt

Funktionskontrakter

Læs hele casen

Vejservice

Rabatbiler sikrer vejenes holdbarhed

Læs hele casen

Miljøteknik

Oprensning af forurenet jord med soil mixing

Læs hele casen

Asfalt

Ny slidstærk belægning ved færgelejet i Helsingør

Læs hele casen

Vejservice

Dücker SBF 900 rabathøvl

Læs hele casen

Asfalt

Udbygning af E45 mellem Skanderborg og Aarhus S

Læs hele casen

Miljøteknik

Olieoprensning på tidligere flådestation i Grønland

Læs hele casen

Miljøteknik

Nyt vandbehandlingsanlæg skal beskytte grundvand

Læs hele casen

Asfalt

Flyvestation Skrydstrup

Læs hele casen

Infrastruktur

Kabellægning Thy-Mors

Læs hele casen

Vejservice

Beplantningsprojekt for Vejdirektoratet

Læs hele casen

Vejservice

Fræserged forlænger vejens levetid

Læs hele casen

Infrastruktur

Marselis Boulevard - Åhavevej

Læs hele casen

Fundering

Nivå havn

Læs hele casen

Infrastruktur

Kabellægning af højspændingsledninger, Energinet

Læs hele casen

Miljøteknik

Mobilt afværgeanlæg

Læs hele casen

Asfalt

Esbjerg lufthavn

Læs hele casen

Bro & Beton

Køge Perronbro

Læs hele casen

Fundering

Carlsberg Byen

Læs hele casen

Vejservice

Rabatsnegl sikrer afvanding af vejen

Læs hele casen

Vejservice

Vildthegn Fynske E20 Motorvej

Læs hele casen

Bro & Beton

Alfred Nobels Bro

Læs hele casen

Miljøteknik

Indkapsling af Cheminovas giftdepot ved Høfde 42

Læs hele casen

Asfalt

BSM IN-SITU PÅ FREDERIKSHAVNMOTORVEJEN

Læs hele casen

Asfalt

BSM – 100% genanvendelse af vejens materialer.

Læs hele casen

Asfalt

BSM IN-SITU PÅ GYLLINGNÆSVEJ VED ODDER

Læs hele casen

Miljøteknik

Termisk oprensning af olieforurenet grund

Læs hele casen

Fundering

Pæleramning på byggemodning

Læs hele casen

Bro & Beton

Merry Karreen

Læs hele casen

Infrastruktur

Ruderanlæg ved Odense SV

Læs hele casen

Bro & Beton

Kløften Park

Læs hele casen

Miljøteknik

Forsøg med destruktion af PCE i Smart Burners™

Læs hele casen

Asfalt

NYT BSM BÆRELAG I BYEN RYSLINGE

Læs hele casen

Fundering

Hotel Comwell Nordhavn, strækkonstruktion

Læs hele casen

Miljøteknik

Termisk oprensning med dieselbrændere på Nørrebro

Læs hele casen

Bro & Beton

Nyt produktionsanlæg for Silkeborg Varme

Læs hele casen

Fundering

Fundering til sluse- og pumpestation

Læs hele casen

Miljøteknik

Air-sparging/vakuumventilering af ca. 84.000 m³ jord

Læs hele casen

Asfalt

Densiphalt på stort areal i Aarhus

Læs hele casen

Miljøteknik

PFAS – Afværgeanlæg, grundvand

Læs hele casen

Asfalt

DENSIPHALT bruges som ny slidstærk, syreresistent belægning

Læs hele casen

Infrastruktur

Letbanen Aarhus

Læs hele casen

Bro & Beton

Frederiksberg Vandværk

Læs hele casen

Bro & Beton

Sallingsundbroen får ny belægning

Læs hele casen

Infrastruktur

Ballerup sporprojekt

Læs hele casen

Anlæg

Esbjerg Gågade

Læs hele casen

Miljøteknik

PFAS – Afværgeanlæg ved brandøvelsesplads

Læs hele casen

Asfalt

Landbrugsasfalt

Læs hele casen

Miljøteknik

Soil mixing ved Stockholm

Læs hele casen

Anlæg

Nordvestpassagen

Læs hele casen

Miljøteknik

Termisk oprensning i Videbæk

Læs hele casen

Bro & Beton

Glostrup Sygehus

Læs hele casen

Miljøteknik

SOIL MIXING, AARHUS HAVN

Læs hele casen

Miljøteknik

Cementstabilisering af havneslam

Læs hele casen

Infrastruktur

3 km ny omfartsvej

Læs hele casen

Bro & Beton

Arkitektonisk betonoverdækning til BRT-station

Læs hele casen

Anlæg

Ny bypark i Gellerup

Læs hele casen

Anlæg

Omdannelsen af Thomas B. Thriges Gade

Læs hele casen

Bro & Beton

Bunden er lagt til nyt ASETEK-domicil

Læs hele casen

Infrastruktur

Herlevs ny tunnel skaber sikker skolevej

Læs hele casen

Bro & Beton

Bjergmarkens renseanlæg

Læs hele casen

Infrastruktur

E45 Udvidelse af motorvej ved Hedensted

Læs hele casen

Anlæg

Salling Bageri - godt eksempel på brug af LAR

Læs hele casen

Bro & Beton

Opførelse af ny kedelbygning i Skødstrup

Læs hele casen

Bro & Beton

Arkils ristehus forbedrer FORS' fjordsituation.

Læs hele casen

Anlæg

Partneringaftale med Aabenraa Forsyningsselskab

Læs hele casen

Anlæg

Rammeaftale i partnering for Aarhus Vand

Læs hele casen

Anlæg

Partneringaftale med Vejle spildevand

Læs hele casen

Anlæg

Partneringaftale med Silkeborg Forsyning i Kjellerup

Læs hele casen

Bro & Beton

Gammelrand beton

Læs hele casen

Anlæg

Innovationspartnering med Frederiksberg Kommune

Læs hele casen

Anlæg

Jarlsberggade Tunnelering

Læs hele casen

Anlæg

Budolfi Plads Aalborg

Læs hele casen

Anlæg

Udvidelse af Tranholmvej i Aalborg

Læs hele casen

Anlæg

Sundeved Genbrugsplads

Læs hele casen

Anlæg

Robotfliseskærer

Læs hele casen

Anlæg

Byggemodning i Jelling

Læs hele casen

Anlæg

Stor byggemodning ved Køge Kyst

Læs hele casen

Anlæg

Klimasamarbejde mellem NIRAS og Arkil

Læs hele casen

Anlæg

Transmissionsledning i Trekantområdet

Læs hele casen

Anlæg

BRT-strækninger til Plusbus i Aalborg

Læs hele casen

Anlæg

Arkil og Port of Aalborg sænker CO2-udslip med solceller på skurvogn

Læs hele casen

Anlæg

Svendborg Hovedpumpestation

Læs hele casen

Anlæg

Flerårig rammeaftale skal sikre fjernvarme på Nordals

Læs hele casen

Anlæg

Etablering af fjernvarme i Løsning

Læs hele casen

Anlæg

Fjernvarme på vej til stort erhvervsområde i Næstved

Læs hele casen

Anlæg

Vision Park

Læs hele casen

Anlæg

Anlægsarbejde med DGNB-certificering af bæredygtighed

Læs hele casen

Anlæg

AFFALD FRA BORGERE SKABER BÆREDYGTIGE CYKELSTIER MED SLAGGEGRUS

Læs hele casen

Anlæg

Fra Varm Luft til Varmt Vand: Aarhus' Nye Fjernkølingsfront

Læs hele casen

Anlæg

Fra Å til Fiskeparadis

Læs hele casen

Anlæg

Støjskærme langs motorvej ved Buskelund i Silkeborg

Læs hele casen

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk