Arkil udvikler samfundet

Arkil bygger fremtidens infrastruktur. Vi bygger broer, lægger kabler og skaber forbindelse. Vi renser den forurenede jord, bygger kloakker og leverer et renere miljø. Vi anlægger fra grunden, bygger fundamenterne, etablerer havne, producerer asfalten og baner vejen frem. Vi passer på vejen, når den er bygget, og bevarer dens høje standard. Vores motto er ”Kvalitet til tiden”.

Læs mere

Infrastruktur

Motorveje, omfartsveje, store vejanlæg, tunnelering, kabler, jernbaner, broer, havne

Læs mere

Anlæg

Kloak, byggemodning, vejsanering, bassinanlæg, forsyningsledninger, fjernvarme, brolægning, trykledninger, driftsopgaver

Læs mere

Bro & Beton

Nybygning, renovering, råhuse, sprøjtebeton, glidestøbninger, rensningsanlæg, svømmehaller, kaj- og havneanlæg, parkeringsanlæg, broløft

Læs mere

Fundering

Spuns og byggegruber, havnebygning, vandbygning, pælefundering, efterfundering

Læs mere

Miljøteknik

Forureningsoprensninger, termiske oprensninger, cementstabilisering, soil mixing, boringer, sporkasseundersøgelser

Læs mere

Grundvandssænkning

Grundvandssænkning, overpumpning, sugespidsanlæg, filterboring, grundvandshåndtering, vandbehandling over terræn

Læs mere

Asfalt

Produktion, udlægning, specialbelægninger, Densiphalt, Bitumen Stabiliseret Materiale (BSM), funktionskontrakter, genbrugsasfalt

Læs mere

Vejservice

Drift og vedligehold af veje og grønne områder, afvanding, beplantning, skilte og portaler, hegnsætning, rabatvedligehold, OPS-samarbejde

Læs mere
Facts om Arkil

80 år
Arkil blev grundlagt i 1941 i Haderslev og kunne i 2021 fejre 80 års jubilæum.

2.100
Arkils 2.100 kompetente medarbejdere i både Danmark og Nordeuropa udgør kernen i vores entreprenørvirksomhed.

4,1 mia.
Arkils årlige omsætning er på cirka 4,1 milliarder kroner.

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk