For at sikre den mest effektive og hensigtsmæssige behandling af fakturaer til Arkil, bestræber vi os på at være tydelige og direkte i vores kommunikation med vores leverandører.

For at optimere behandling af leverandørfakturaer ønsker Arkil at modtage fakturaer elektronisk i OIOUBL-formatet. (Det er samme format, som du måske allerede benytter til at fakturere offentlige kunder. De fleste økonomisystemer kan danne dette fakturaformat.)

 

Krav til faktura

Vi lægger derfor vægt på, at vores leverandører udformer den pågældende faktura korrekt og sikrer sig, at følgende er indeholdt i fakturaen:

  • Faktura er adresseret til det korrekte selskab1 i Arkil
  • Faktura skal være udstedt i overensstemmelse med SKATs regler
  • På fakturaen skal Arkil referencenummer2 tydeligt fremgå.

 

1Selskaber i Arkil

Arkil A/S | CVR-nr. 15070544 | SE-nr. 15070544 | faktura@arkil.dk | EAN-nr. 5790001679620

Infragroup A/S | CVR-nr. 35256873| SE-nr. 35256873| faktura@infragroup.dk | EAN-nr. 5790002314995

Royal Oak Golf A/S | CVR-nr. 37125032 | finance@royaloak.dk | EAN-nr. 5790002614361

Arkil Holding A/S | CVR-nr. 36469528| SE-nr. 36469528| faktura-holding@arkil.dk | EAN-nr. 5790002333064
 

2Referencenummer

Arkil har flg. typer af referencenumre, som består af følgende oplysninger:

Sagsnummer
[6-9 cifre]. Opbygning af nummeret varierer fra sag til sag.
Eksempler: Ikke muligt at give retvisende eksempler.
Maskinnummer
[M] efterfulgt af [6-7 cifre], andre opbygninger kan forekomme.
Eksempel: M522011

Andre referencetyper kan forekomme.

Er du i tvivl om referencenummeret så kontakt bestilleren/ordregiveren hos Arkil, inden du fremsender din faktura.
 

Teknisk information

Teknisk information om, hvor referencenummeret skal placeres:

  • Såfremt du sender OIOUBL fra dit økonomisystem, skal referencen placeres i enten Invoice/AccountingCost eller Invoice/OrderReference/ID hhv. CreditNote/AccountingCost eller CreditNote/OrderReference/ID. 
  • Såfremt du sender OIOXML fra dit økonomisystem, skal referencen placeres i Invoice/BuyerParty/AccountCode eller Invoice/ReferencedOrder/BuyersOrderID. 
  • Såfremt du sender ASPECT4 XML fra dit økonomisystem, skal referencen placeres i HEADER/CUSTOMERORDERNO. 
  • Benytter du TrueLink Tast-selv, skal referencen angives i feltet Rekvisitionsnr.
 
I de sjældne tilfælde, hvor fakturaen ikke kan sendes som OIOUBL eller lignende, bedes fakturaen sendt på e-mail, se e-mail adr. ovenfor. Hele fakturaen samt bilag skal sendes som én samlet PDF-fil. Du kan vedhæfte flere PDF-filer til en e-mail, forudsat at hver fil indeholder en komplet faktura.

 

Kontakt

Eventuelle spørgsmål kan rettes til:

Steffen Petz
Strategisk indkøber
stp@arkil.dk
3058 0978

Hovedkontoret
arkil@arkil.dk
7322 5050

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk