Vi håndterer kompleks forurening og leverer et renere miljø

Arkil har gennem mere end 25 år opbygget en stor ekspertise inden for oprensning af forurenede grunde og har stor erfaring med flere forskellige oprensningsteknikker.

Miljøteknik har specialiseret sig i in situ-oprensninger, hvor jorden renses på stedet uden omfattende opgravninger.

I forbindelse med anlægs- og funderingsarbejde samt tunneleringsprojekter udfører Miljøteknik også grundvandssænkning for andre afdelinger i Arkil. 

Vi udvikler nye oprensningsmetoder til forurening

Vi tilbyder effektive metoder til forureningsoprensning eller afværgeforanstaltninger uanset forureningstype og udbredelse, også når en forurening er trængt ind under bygningen. Bortskaffelse og deponering af slam og bundsediment udgør en stadig stigende udfordring for havnemyndighederne i Danmark.

Mange havne i Danmark har hidtil oplagret slam i kystnære indspulingsbassiner, som ofte på grund af blød havbund til stor dybde, kan være problematiske at indkapsle med traditionelle kendte metoder. Arkil Miljøteknik har derfor udviklet en særlig "slam mix" teknik, hvor slammet stabiliseres ved tilsætning af cement, hvilket bevirker, at slammet får konsistens som ler. Hermed indkapsles forureningen. Arkil bruger også cementstabilisering i andre anlægsprojekter, hvor der er mosejord eller problemer med bløde jordbundsforhold.

 

 

 

 

Kontakt

Kim Rikard Jensen
Produktionschef

Tlf. 40 41 67 97
krj@arkil.dk

Gå til kontaktside

Facts

Arkil Miljøteknik er specialiseret i problematiske miljøoprensninger, grundvandssænkninger, stabilisering og sporkasseundersøgelser

Miljøteknik

Termisk oprensning med dieselbrændere på Nørrebro

I forbindelse med et renoveringsprojekt der inkluderede rydning og opfyldning af en olietankkælder, ønskede bygherre samtidigt at foretage en frivillig oprensning af en olieforurening ved en 5 etagers bygning på Nørrebro i København. Det var et krav at bygningen, som fungerede som sundhedscenter, kunne bruges som normalt i hele entrepriseperioden.

Læs hele casen

Projektperiode
2020-2021
Bygherre
Københavns Ejendomme og Indkøb
Kontraktsum
2,8 millioner kr

Grundvandssænkning

Grundvandssænkning på Islands brygge

Læs hele casen

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk