OPRENSNING AF FORURENET JORD OG GRUNDVAND
Arkil Miljøteknik har gennem mere end 25 år opbygget en stor ekspertise inden for oprensning af forurenede grunde lige fra simple opgravninger til teknisk krævende in situ løsninger hvor forureningen fjernes på stedet uden omfattende opgravninger hvorved transport af jord og brug af nye råstoffer eliminieres.

Arkil Miljøteknik har en lang og meget bred referenceliste, omfattende bl.a. affaldsdeponierne i Kærgaard Plantage og Høfde 42 ved Cheminova, hvilke er nogle af de giftigste lokaliteter i Danmark. Derudover har vi for regioner, kommuner og private virksomheder renset jord og grundvand på flere hundrede lokaliteter: tankstationer, renserier, gasværker, affaldsdepoter samt efter lækager på private villaolietanke.

Arkil Miljøteknik tilbyder totalløsninger inden for jord- og grundvandsforureninger. Vi deltager gerne i alle faser lige fra forundersøgelse, skitseprojekt, overslag, pilotforsøg til udførelse, slutbehandling og afrapportering hos myndigheder. Som specialiseret afdeling i en stor entreprenørvirksomhed kan vi trække på alle de øvrige faggrupper i forbindelse med oprensninger generelt, ligesom vi bistår vores kolleger med specialviden, såfremt deres opgave også indbefatter kontakt med forurenet jord eller grundvand. Firmaet kan derfor løfte selv de største opgaver ved internt samarbejde i tæt dialog med bygherre og dennes rådgiver.


LÆS ALT OM MILJØTEKNIK I VORES MILJØTEKNIK FOLDER

2024_miljøteknik_folderA4

Kontakt

Kim Rikard Jensen
Produktionschef

Tlf. 40 41 67 97
krj@arkil.dk

Gå til kontaktside

Arkil Miljøteknik har erfaring med:

Miljøteknik

Termisk oprensning med dieselbrændere på Nørrebro

I forbindelse med et renoveringsprojekt der inkluderede rydning og opfyldning af en olietankkælder, ønskede bygherre samtidigt at foretage en frivillig oprensning af en olieforurening ved en 5 etagers bygning på Nørrebro i København. Det var et krav at bygningen, som fungerede som sundhedscenter, kunne bruges som normalt i hele entrepriseperioden.

Læs hele casen

Projektperiode
2020-2021
Bygherre
Københavns Ejendomme og Indkøb
Kontraktsum
2,8 millioner kr

Miljøteknik

Termisk oprensning i Videbæk

Læs hele casen

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk