I Arkil anerkender vi, at byggeri og anlæg er energikrævende arbejde med et forbrug af råstoffer, materialer og brændstoffer.

Vi tager ansvar for vores omverden, miljø og samfund, som omgiver os, og afsøger og udvikler derfor nye bæredygtige og innovative løsninger, som vi kan inkorporere i vores produkter og virksomhed. Samtidig ønsker vi at nedbringe vores negative miljømæssige aftryk og bidrage til  klimalovens 70 % CO2 reduktion inden 2030, ved at tilbyde vores kunder løsninger, der sikrer en større genbrugsgrad, en mindre CO2 udledning og et mindre forbrug af jordens naturlige ressource som f.eks. sand og grus.

Se mere herunder om Arkils aktiviteter i forbindelse med den grønne omstilling.

             

Social bæredygtighed

Arkils stærke værdisæt kalder naturligt på social bæredygtighed. Mennesker, diversitet, inklusion og samfundsansvar ligger os særligt nært og går hånd i hånd med vores værdi om ordentlighed og samfundsansvar. 

En af de højste prioriteter i Arkil er at være en sikker arbejdsplads for alle vores medarbejdere. Det betyder, at vi skal have så få arbejdsulykker som overhovedet muligt, og at vi prioriterer indsatser, som har til formål at forebygge ulykker samt at skabe et godt, sundt og sikkert arbejdsmiljø.

Læs mere om social bæredygtighed og arbejdsmiljø i vores CSR-rapport for 2022.

Verdensmål

Vores arbejde med verdensmålene, og en mere bæredygtig udvikling i fremtiden, har bund i vores CSR-politik, de værdier virksomheden bygger på og vores tilgang til samfundsansvar. Vores virksomhed flytter sig, entreprenørbranchen flytter sig, og derfor arbejder vi løbende med at vurdere, og eventuelt justere, vores indsatser og fokusområder, så de bidrager til både fremdrift i virksomheden og til verdensmålene.

Læs om verdensmål  

Solcelleanlæg på asfaltværker

I slutningen af 2022 har vi besluttet, at vores asfaltfabrikker skal forsynes med energi til produktion og drift ved bl.a. brug af solcelleenergi. Vores målinger viser, at asfaltværkerne er den proces i virksomheden, hvor der forbruges mest strøm, så ræsonnementet for at installere solceller på vores asfaltværker er klart til stede. Beregninger viser, at ca. 25 % af asfaltværkernes samlede elforbrug kan dækkes af energi fra solcelleanlæg. Solcelleanlæggene sættes op på materialehallerne på hver af de fire lokationer. I foråret 2023 går de forberedende tiltag i gang med at få gennemført installationen. Vi forventer, at alle solcelleanlæg vil være i drift i maj 2023.  

Fartbegrænsere

Siden 1. januar 2022 har vi installeret fartbegrænser på Arkils nye gulpladebiler op til 3500 kg, så bilerne maksimalt kan køre 120 km/t.
Det giver mening i forhold til brændstofforbrug, CO2-udledning og trafiksikkerhed. 

Læs om fartbegrænser

Tomgangskørsel

Tomgangsminimering er et område, hvor vi ser gode muligheder for at hæve den effektive drift på vores maskiner, forlænge maskinernes levetid og ikke mindst udlede væsentligt mindre CO2. Vi har i et pilotprojekt i 2022 i samarbejde med en leverandør. Installeret og testet læsere på udvalgte maskiner. Derudover har vi også testet muligheden for at trække API-data fra maskinleverandørernes platforme.Sideløbende med målingerne har vi fokus på at skabe en adfærdsændring hos førerne af maskinerne, hvilket er en væsentlig del af projektet. Når vi har valide resultater af pilotprojektet med tomgangskørsel, er det intentionen, at det skal introduceres til en øvrige maskinpark i vores organisation.

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk