Ventilation – eventuel kombineret med airsparging - er en økonomisk attraktiv metode til in-situ oprensning af større volumener jord forurenet med flygtige forureningskomponenter når tiden ikke er væsentligste designparameter. Arkil har bygget og driftet anlæg til både airsparging og ventilation i hele landet.

Ventilation i umættet zone kan fjerne letflygtige forureningskomponenter ved at jorden påtrykkes et undertryk fra ventilationsboringer. Under grundvandsspejlet kan man med airsparging strippe forureningskomponenter ud af vandet, som efterfølgende stiger op i umættet zone hvor det ventileres bort.

Arkil udfører anlæg alt inklusive:

  • Boringer og ledningstraceer
  • Mobile anlæg indbygget i 10, 20 eller 40 fods containere
  • Knock-out pots med automatisk kondensattømning.
  • Luftrensning på filtre med aktivt kul
  • Flow-/ og PID-målinger.
  • Styring- overvågning og regulering


Anlæggene er støjdæmpede og kompressor hhv. vakuumpumpen er placeret i lukkede støjdæmpe rum, indbygget i containeren.

GÅ TIL CASE - AIR SPARGING/VAKUUMVENTILERING AF FORURENET JORD

Kontakt

Kim Rikard Jensen
Produktionschef

Tlf. 40 41 67 97
krj@arkil.dk

Gå til kontaktside

Miljøteknik

Air-sparging/vakuumventilering af ca. 84.000 m³ jord

For en privat kunde har Arkil udført oprensning af en større olieforurening på 7.000 mi en dybde på ca. 10-14 mut. 

Læs hele casen

Projektperiode
2020-2025
Bygherre
Privat kunde, Jylland
Kontraktsum
7,3 millioner kr.

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk