Arkil bygger, renoverer og servicerer permanente og mobile vandbehandlingsanlæg i alle størrelser. Sådanne afværgeanlæg sikrer at forurening fikseres og ikke spredes til drikkevandsboringer.

Som hovedentreprenør udfører Arkil alle opgaver i forbindelse med bygning af vandbehandlingsanlæg:

  • Borearbejde (oppumpning og reinfiltration)
  • Rørtraceer mellem boringer og anlæg
  • Bygningsværker
  • Komplet vandværk (forbehandling af oppumpet grundvand helt identisk med et vandværk)
  • Komplet styrings- og overvågningssystem
  • Adgangsveje og belægninger


Arbejdet med at servicere boringer og afværgeanlæg udføres af erfarne miljøteknikere fra Arkil Miljøtekniks afdeling i Greve og Horsens, hvor der også er rådighed over omfattende værkstedsfaciliteter.

GÅ TIL CASE - Region Hovedstaden etableret et nyt afværgeanlæg


Vi udfører desuden alle typer af service: 
• Spuling og rensning af boringer og ledningsnetværk 
• Udsyring af boringer 
• Servicering og udskiftning af pumper i boringer 
• Fejlsøgning og udbedring på boringer og anlæg 
• Udskiftning af kul og sand på filteranlæg 
• Rensning og tømning af bassiner for okker og vandpest 
• Optimering af anlæg herunder udtagning af prøver for driftsoptimering 
• Monitering og rapportering af drift 
• Vedligehold af arealer umiddelbart omkring boringer og anlæg 

Kontakt

Kim Rikard Jensen
Produktionschef

Tlf. 40 41 67 97
krj@arkil.dk

Gå til kontaktside

Miljøteknik

Nyt vandbehandlingsanlæg skal beskytte grundvand

Arkil har for Region Hovedstaden etableret et nyt afværgeanlæg, som skal beskytte grundvandsressourcerne i et område nordøst for Roskilde fjord.

 

 

Læs hele casen

Projektperiode
2020
Bygherre
Region Hovedstaden
Kontraktsum
11,7 mio

Miljøteknik

Mobilt afværgeanlæg

Læs hele casen

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk