Arkil Miljøteknik har udviklet en metode til stabilisering af blød jord med cement – kaldet slammix. Metoden benyttes til at gøre blød jord bygbar og stabil men kan også bruges til indkapsling af forurenet jord.

Teknikken er på mange måder anderledes end andre jordstabiliseringsteknikker, idet homogeniseringen af slammet samt dosering af cementmængden er meget nøjagtig, samtidig med at støvgener fra cementstøv elimineres af hensyn til omgivelserne.

Arkil har udviklet mixerhoveder, cementdoseringsenhed, og elektronisk overvågning og dataopsamling, som sikrer en 100% opblanding af slam og tilsat cement. Udstyret kan dosere cementmængden med få kilos nøjagtighed pr. mixet m³ slam, og overvågning og dataopsamlingen dokumenterer løbende den tilsatte mængde cement.

Afhængig af ønsket styrke på det stabiliserede areal ligger forbruget af cement ofte omkring 100 – 120 kg/m³ slam. Med denne mængde opnås en konsistens som ler.

Arkil Miljøteknik har erfaring med:

  • Stabilisering af havnebassiner med sediment med et højt indhold af tungmetaller og kemikalierester
  • Stabilisering af blød jord (gytje) for at gøre jorden bygbar med mindst mulig forstyrrelse i forbindelse ved anlæg af infrastruktur i naturområder
  • Stabilisering af havnemole for at modvirke erosion (udført i havnebassin fra pram).


GÅ TIL CASE - RENOVERING AF SPILDEVANDSBASSIN I VÆRLØSE
GÅ TIL CASE - CEMENTSTABILISERING VED GUBSØ

Kontakt

Kim Rikard Jensen
Produktionschef

Tlf. 40 41 67 97
krj@arkil.dk

Gå til kontaktside

Miljøteknik

Cementstabilisering af havneslam

Arkil har for Kolding Havn udført en cementstabilisering af ca. 50.000 m³ slam i deres gamle indspulingsbassin. 

Læs hele casen

Projektperiode
2011-2012
Bygherre
Kolding havn
Kontraktsum
8,5 mio. kroner

Miljøteknik

SOIL MIXING, AARHUS HAVN

Læs hele casen

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk