PFAS er en syntetisk klasse af kemikalier som i stigende grad identificeres i grundvandet og som udgør en risiko for mennesker og miljø på grund af stoffets toxicitet. Arkil bygger og servicerer små mobile containere til vandbehandling som renser effektivt for PFAS.

Arkil har leveret flere mobile vandbehandlingsanlæg med en kapacitet på op til 10.000 liter vand i timen.

Anlæg indbygges i en 20- eller 40 fods container, afhængig af anlæggets størrelse, så det let kan transporteres til destinationen og i øvrigt relativt let flyttes efter behov.

Et anlæg indrettes så vandet først forfiltreres for jern og suspenderet stof i et sandfilter med automatisk returskyllefunktion. Herefter ledes vandet igennem 2-3 serieforbundne kulfiltre med specialdesignet aktivt kul hvorved PFAS fjernes. Det rensede vand udledes til et nærliggende afvandingssystem.

Anlæg opbygges med fuldautomatisk styring af skyllefunktion og tilkobles alarm så driftspersonale adviseres ved driftsstop.

De seneste anlæg, som er afleveret til det svenske marked, har et dimensioneringsgrundlag med et indhold af PFAS-11 på op til 20.000 ng/l for at imødegå koncentrationer på op til 12.000 ng/l PFAS, heraf 10.000 ng/l PFOS, i grundvandet. Kravet til oprensningens effekt fra kunden var et maksimalt indhold af PFAS-11 stofferne på 90 ng/l og 45 ng/l for PFOS.

De første vandprøver viser, at PFOS-koncentrationen efter rensning reduceres til 0,21 ng/l. Laboratorieanalyserne viser således en oprensningsgrad på >99,9%.

GÅ TIL CASE - Mobilt afværgeanlæg til rensning af kraftigt PFAS-forurenet grundvand i Sverige

Kontakt

Kim Rikard Jensen
Produktionschef

Tlf. 40 41 67 97
krj@arkil.dk

Gå til kontaktside

Miljøteknik

PFAS – Afværgeanlæg, grundvand

Arkil A/S har bygget et fuldautomatiseret mobilt afværgeanlæg til rensning af kraftigt PFAS-forurenet grundvand under en brandøvelsesplads i Östergötland i Sverige.

Anlægget skal sikre, at myndighedernes udledningskrav for oppumpet grundvand fra et drænsystem under brandøvelsespladsen bliver overholdt.

Læs hele casen

Projektperiode
2022
Bygherre
RGS Nordic AB
Kontraktsum
-

Miljøteknik

PFAS – Afværgeanlæg ved brandøvelsesplads

Læs hele casen

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk