Arkil Miljøteknik er specialister i at udføre komplicerede in-situ oprensningsmetoder hvor forureningen fjernes eller stabiliseres på stedet. Metoderne er økonomisk attraktive hvor bortgravning ikke er mulig eksempelvis tæt på eller under bygninger.

Soil mixing med kemisk oxidation (ISS / ISCO) er en forholdsvis ny metode som er brugt til oprensning af jordforurening af tunge kulbrinter som tjære/PAH, kulbrinter, opløsningsmidler mv. Metoden kan bruges under grundvandsspejlet og i stor dybde (max 25 meter under terræn) og er derfor særligt velegnet til oprensning af tjæreforurening, som synker ned under grundvandet og derfor ofte ligger meget dybt.

Forureningen fjernes ved kemisk oxidering typisk med tilsætning af persulfat – en kemisk proces hvor langkædede organiske forbindelser ”klippes” i stykker til mindre, uskadelige komponenter. Under omrøring tilsættes cementpulver som aktiverer persulfaten men som også sikrer hærdning af jorden så den efterfølgende bliver bygbar. Omrøring sikrer effektiv homogenisering af jorden så forureningen fjernes med stor sikkerhed i hele volumenet.

Metoden blev første gang brugt til oprensning af Søllerød Gasværk i 2018, hvor 2.000 m³ tjæreforurenet ler blev renset ned til 15 meter under terræn.
GÅ TIL CASE - SØLLERØD

Det største projekt med soil mixing med kemisk oxidation blev udført i Stockholm hvor Arkil oprensede 51.000 m³ forurenet jord ved soil mixing vha. mere end 4.000 stk. ø2000 mm. boringer ned til 13 meters dybde.
GÅ TIL CASE - STOCKHOLM

Arkil har specialdesignet mixerhoveder til soil mixing og har desuden udviklet egne blande- og doseringssystemer og arbejdet indgående med optimering af ressourceforbrug for at opnå en så bæredygtig oprensning som muligt.

Kontakt

Kim Rikard Jensen
Produktionschef

Tlf. 40 41 67 97
krj@arkil.dk

Gå til kontaktside

Miljøteknik

Oprensning af forurenet jord med soil mixing

4000 tons jord i Holte er så kraftigt forurenet med cyanid, tjære og oliestoffer, at Arkil for Region Hovedstaden er med til at oprense forureningen for at sikre drikkevandet. Metoden, som vi benytter til oprensningen, hedder Soil Mixing.

Læs hele casen

Projektperiode
2018
Bygherre
Region Hovedstaden
Kontraktsum
9 mio. kroner

Miljøteknik

Soil mixing ved Stockholm

Læs hele casen

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk