Arkil udfører termisk oprensning ved varmeledning (TCH) med Smart Burners fra belgiske Haemers Technologies som en pålidelig, effektiv og økonomisk attraktiv metode til oprensning af forurenet jord.

Jorden opvarmes til forureningskomponenternes kogepunkt så de tvinges på gasform og kan ekstraheres ved hjælp af et påtrykt vakuum. Metoden er ekstremt pålidelig til at opnå høj oprensningsgrad hvilket skyldes at varme udbreder sig relativt homogent uanset undergrundens geologi.

Metoden er brugbar overfor alt hvad der kan fordampes:

  • Kulbrinter
  • Klorerede opløsningsmidler
  • PAH, PCB, dioxin mv.
  • Kviksølv


Brændbare forureningskomponenter som kulbrinter kan føres direkte ind til destruktion i flammen, hvorved forureningen bidrager til at fjerne sig selv uden at der efterlades restprodukter. Ikke-brandbare forureningskomponenter behandles og opsamles på aktivt kul.

Smart Burners er meget effektive hvilket garanterer en kort oprensningstid på 6-8 uger og en øget sikkerhed for at man kommer i mål med opgaven trods eventuelle udfordringer med grundvandszoner.

Brænderne kan benyttes indeni og tæt ved byggeri hvorfor også svært fremkommelig forurening kan oprenses under og omkring bygninger mv. selvom disse er i brug.

Systemet er skalerbart og kan bruges både til små og store projekter. Fra oprensning af fyringsolie fra villaolietanke til storskala oprensning af industrielle anlæg og raffinaderier. Den fleksible opvarmning gør metoden uafhængig af forsyningsnettet og den bæredygtige løsning opnås ved brug af CO2-neutral biogas.

GÅ TIL CACE - TERMISK OPRENSNING PÅ PRIVAT GRUND
GÅ TIL CASE - TERMISK OPRENSNING PÅ NØRREBRO

Kontakt

Vi har afdelinger i hele Danmark, som du kan kontakte for flere informationer.

Gå til kontaktside

Miljøteknik

Termisk oprensning med dieselbrændere på Nørrebro

I forbindelse med et renoveringsprojekt der inkluderede rydning og opfyldning af en olietankkælder, ønskede bygherre samtidigt at foretage en frivillig oprensning af en olieforurening ved en 5 etagers bygning på Nørrebro i København. Det var et krav at bygningen, som fungerede som sundhedscenter, kunne bruges som normalt i hele entrepriseperioden.

Læs hele casen

Projektperiode
2020-2021
Bygherre
Københavns Ejendomme og Indkøb
Kontraktsum
2,8 millioner kr

Miljøteknik

Olieoprensning på tidligere flådestation i Grønland

Læs hele casen

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk