Partnerskaber betyder farvel til konfliktkultur

I Arkil kan vi opnå og udrette meget – men vi kan ofte påvirke resultater, løsninger og forandringer endnu mere i tillidsbaserede samarbejder og udviklende partnerskaber, der har samme målsætning som os. Vi hilser partnerskaber velkomne, når de fælles ambitioner er at skabe forbedring og udvikling på et økonomisk forsvarligt grundlag. Samarbejdet i partnerskaber giver os mulighed for øget socialt ansvar, stærkere innovation og højere bæredygtighed for de involverede parter, det samfund vi er en del af, og Danmark.

Læs om samarbejDsformer

Læs om partnering 

Eksempler på udvalgte partnerskaber:
 

 

Hillerød Forsyning

Et 4-årigt partnerskab med bygherre og rådgiver COWI, hvor Arkil udfører kloakseparering i partnering. Hillerød Forsyning: Tidlig inddragelse giver bedre projekt. Både løsninger og processer bliver bedre, når entreprenøren blive taget med på råd i planlægningsfasen. 
Læs om projektet

 

 

Vejle Spildevand

En 6-årig partneringaftale med fokus på innovative processer, tidlig involvering af entreprenøren, tillid og åbenhed. 
Læs om projektet

 

 

Vandpartner – Aarhus Vand

En 6-årig partneringaftale med fokus på innovation og forretningsførelse, hvor tillid, mod, borgertilfredshed og samarbejdsglæde er i højsædet. Vi glæder os over, at partneringsaftalen er blevet yderligere forlænget med en ny 6-årig aftale frem til 2028. Til den næste periode har vi valgt at indgå i et spændende samarbejde med en IT-virksomhed med det formål at blive endnu bedre til at tænke digitalisering og bæredygtighed ind i vores løsninger. 
Læs om projektet


 

 


Frederiksberg Kommune

Et 8-årigt innovationspartnerskab, der samler entreprenører, producenter, leverandører, vidensinstitutioner og offentlige institutioner til udvikling af innovative klimaløsninger. 
Læs om projektet

 

 

Svendborg Spildevand

En 4-årig partneringaftale med bygherre og rådgiver Envidan, hvor anlægsafdelingen i Odense skal være med til at lave en ny hovedpumpestation for Svendborg Spildevand. Partneringsaftalen vil have fokus på tidlig involvering, bæredygtighed og god kommunikation og dialog. 
Læs mere om projektet
 

 

Port of Aalborg

Arkil og Port of Aalborg sænker CO2-udslip fra anlægget af et nyt transportcenter. Partnerskabet har som mål at understøtte cirkulær økonomi og reducere CO2-udledningen mest muligt.
Læs om projektet

Kontakt

Vi har afdelinger i hele Danmark, som du kan kontakte for flere informationer.

Gå til kontaktside

Klimasamarbejde med NIRAS

I slutningen af 2020 indgik Arkil et klimasamarbejde med rådgivervirksomheden NIRAS. Samarbejdet er rettet mod forsyningssektoren, hvor vi arbejder på at finde CO2 besparelser og dokumentere de mest effektive klimatiltag.

Læs mere om klimasamarbejdet

ARKIL støtter op omkring SAMARBEJDSLØFTET for at fremme en god samarbejdskultur i byggeriet

Det anslås, at danske virksomheder årligt bruger 18,3 mia. kr. på at løse juridiske konflikter. Det svarer til to tredjedele af prisen på en ny Øresundsbro, hvis den skulle bygges i dag. For den enkelte virksomhed betyder det, at de bruger 8,2 pct. af deres resultat efter skat på at bekrige deres samarbejdspartnere. Og for byggebranchen anslås dette tal at være på hele 14,1 pct, næsten dobbelt så højt.  

Juridiske konflikter, der ender i retten eller voldgift, har store omkostninger for både den økonomiske bundlinje, omdømme, byggeprojektets tidsplan, kvalitet og ikke mindst for mindst de mennesker, der arbejder på byggeriet. 

Samtidig står byggeriet overfor stigende krav om innovation og grøn omstilling samt nye lovkrav om LCA analyser, rapportering, ny EU lovgivning på bæredygtighedsområdet, nye AB-regler og ikke mindst en verdensomspændende klima- og forsyningskrise. Store forandringer, der kræver nye og bedre samarbejdsformer på tværs af værdikæden, og at færre ressourcer bliver brugt på at løse konflikter i retten.

Læs mere om samarbejdsløftet 

Anlæg

Arkil og Port of Aalborg sænker CO2-udslip med solceller på skurvogn

En række tiltag skal bringe CO2-udslippet fra Arkils skurvogne hos Port of Aalborg nær nul.

Læs hele casen

Projektperiode
2022-2023
Bygherre
Port of Aalborg
Kontraktsum
23 mio. kroner

Anlæg

Rammeaftale i partnering for Aarhus Vand

Læs hele casen

Anlæg

Partneringaftale med Vejle spildevand

Læs hele casen

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk