Arkil udfører oprensning af jord forurenet med klorerede opløsningsmidler og lette kulbrinter med vanddamp. Metoden er særdeles effektiv i højpermeable sandmagasiner og kan bruges under grundvandsspejlet.

Vanddamp nedpumpet i magasinet opvarmer jorden til 100°C hvorved flygtige forureningskomponenter overgår til gasform som ekstraheres fra jorden til behandling i et renseanlæg hvor luft og vand konditioneres og behandles på filtre med aktivt kul.

Metoden er effektiv og selv større volumener kan oprenses på 4-6 ugers driftstid. Metoden er fleksibel og dampboringer kan etableres i og omkring bygninger og andre strukturer. Arkil har benyttet metoden til 5 større projekter hvor jorden blev renset for klorerede opløsningsmidler og lettere kulbrinter. Metoden er ekstremt effektiv og oprensningsgrad på <0,1 mg/kg er dokumenteret ved jordprøver.

Arkil kan som totalentreprenør udføre dampoprensninger fra eventuelle, indledende afgrænsende boringer, til detail projektering og al arbejde med etablering og drift af anlæg til oprensning og kontrol/dokumentation af afværge i samarbejde med bygherre og afslutningsvis reetablering af området.

GÅ TIL CASE - DAMPOPRENSNING AF VIDEBÆK

Kontakt

Kim Rikard Jensen
Produktionschef

Tlf. 40 41 67 97
krj@arkil.dk

Gå til kontaktside

Miljøteknik

Termisk oprensning med dieselbrændere på Nørrebro

I forbindelse med et renoveringsprojekt der inkluderede rydning og opfyldning af en olietankkælder, ønskede bygherre samtidigt at foretage en frivillig oprensning af en olieforurening ved en 5 etagers bygning på Nørrebro i København. Det var et krav at bygningen, som fungerede som sundhedscenter, kunne bruges som normalt i hele entrepriseperioden.

Læs hele casen

Projektperiode
2020-2021
Bygherre
Københavns Ejendomme og Indkøb
Kontraktsum
2,8 millioner kr

Miljøteknik

Termisk oprensning i Videbæk

Læs hele casen

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk