Vi sætter solidt aftryk på fremtidens store infrastrukturopgaver

Ud over de traditionelle asfalt- og anlægsopgaver udfører Arkil store, komplicerede infrastrukturopgaver med aktiviteter som brobygning, motorvejsarbejder, jernbanearbejder, tunnelering, samt udvidelse og renoveringer af havnearealer i hele Danmark.

Blandt vores store projekter for bygherrer som Vejdirektoratet, Banedanmark og Energinet.dk er statslige motorvejsprojekter, broprojekter, byggegruber og underjordiske anlæg, jernbaneopgaver, byggemodninger, vej- og kloakeringsopgaver samt kabel og forsyningsledninger.

Arkil har desuden specialiseret sig inden for en lang række faglige discipliner i anlægsområdet, herunder håndtering og behandling af jordforurening, grundvandshåndtering, stærkstrømskabler og el-infrastruktur foruden betonkonstruktioner til mange forskellige formål. Vi har stor erfaring med tunnelering, som er en effektiv og skånsom måde at klimasikre og etablere store regnvandsledninger på i store byområder med tæt bebyggelse.

Kontakt

Vi har afdelinger i hele Danmark, som du kan kontakte for flere informationer.

Gå til kontaktside

Facts

Arkil besidder en række specialer.

Herudover ud­fører Arkil en lang række komplekse storprojekter, både af national og til tider også af international karakter.

Anlæg

Nordvestpassagen

En in-situ støbt passage under S-togsnettet bliver både klimasikring og forbindelsesled mellem to bydele.

Læs hele casen

Projektperiode
2022-2023
Bygherre
Københavns Kommune
Kontraktsum
38,9 mio. kr.

Infrastruktur

Udvidelse af Aarhus Ø

Læs hele casen

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk