FN's verdensmål

FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling har givet os et omfattende værktøj til at arbejde systematisk med vores indsats for samfundet.

Og selv om Arkils aktiviteter ikke giver mulighed for at kunne bidrage meningsfuldt til samtlige mål, er det os magtpåliggende at anvende de verdensmål, som har berøring med os som en ledestjerne for indsatsen for socialt ansvar i Arkil.

I Arkil koncernen er der identificeret og udvalgt otte verdensmål, som vi finder mest centrale i vores CSR-indsats og som Arkil koncernen bidrager til.

Læs mere om Arkils syn på de udvalgte verdensmål.

 

3 - Sundhed og trivsel

Alle medarbejderes sundhed og trivsel skal prioriteres højt. Det er af stor betydning for Arkil, at vores medarbejdere ikke belastes unødigt af deres arbejde, hverken fysisk eller psykisk, og kan trives gennem et helt arbejdsliv, uanset hvor man arbejder i virksomheden. Med prioriteret opmærksomhed og viden vil vi sikre gode sikkerheds- og arbejdsbetingelser under ordentlige forhold for alle medarbejdere og have fokus på det gode arbejdsliv i Arkil gennem hele ansættelsesforholdet. 


Delmål: 3.5, 3.6, 3.8, 3.9, 3.a, 3.c og 3.d.

4 - Kvalitetsuddannelse

Vores målrettede fokus på uddannelse, kompetenceløft og udvikling af medarbejdere er en væsentlig hjørnesten i fremtidssikringen af Arkil. Vi ser det som vores pligt og ansvar at uddanne unge indenfor de erhvervsfaglige uddannelser, som ligger indenfor vores kerneforretning, og som bygge- og anlægsbranchen har brug for i fremtiden. Derudover ønsker vi også at bidrage med viden, erfaringer og kvalitet til unge studerende på videregående uddannelser. Vi ser det også som vores forpligtelse at bidrage til, at en beskæftigelse i Arkil giver mulighed for faglig opkvalificering både gennem arbejdets udførelse og ved efteruddannelse i eller uden for virksomheden.

Delmål: 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, og 4.7.

 

5 - Ligestilling mellem kønnene

Det er et fåtal af kvinder, som uddanner sig, søger arbejde eller gør karriere i bygge- og anlægsbranchen. I Arkil vil vi være med til at ændre et forældet image og bidrage til at højne beskæftigelsesgraden af kvinder i bygge- og anlægsbranchen, bl.a. ved at fremhæve fortællinger om, at vores branche i allerhøjeste grad også er for kvinder. Vi mener, at respekt for forskellighed og blanding af køn på arbejdspladsen styrker fagligheden, arbejdsglæden og forretningen. 

Delmål: 5.1, 5.5 og 5.c

8 - Anstændige jobs og økonomisk vækst

Kontinuerlig udvikling af alle processer i Arkil er forudsætningen for at skabe vedvarende økonomisk vækst, højere produktivitet og teknologiske gennembrud. Det handler for os om at sikre tryghed i ansættelsen, og skabe et godt arbejdsmiljø og sikkerhed. Disse for Arkil væsentlige prioriteringer bidrager til at gøre Arkil til en attraktiv arbejdsplads og fremtidssikrer de enkelte jobs i virksomheden, hvilket ikke kun gavner den økonomiske bundlinje for virksomheden på kort sigt.


Delmål: 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7 (indirekte især via leverandørfokus) og 8.8.

 

9 - Industri, Innovation og Infrastruktur

Kvalitet til tiden – det er ikke blot Arkils motto, det er måden, vi arbejder på og vil anerkendes for. I Arkil ligger det os dybt på sinde, at vores arbejde altid udføres i aftalt ordentlig kvalitet og har en robusthed og lang levetid. Vi bidrager til udviklingen af bedre produkter, højere kvalitet og forbedret brug af teknologi i samarbejde med byggeriets samlede værdikæde. 

Vi dedikerer fokus til at skabe innovation og bæredygtighed i udviklingen af nye løsninger til gavn for vores medarbejdere, deres arbejdsredskaber, og vores kunders ønsker og behov. 

Delmål: 9.1, 9.4 og 9.5.

12 - Ansvarligt forbrug og produktion

I Arkil anerkender vi, at byggeri og anlæg er energikrævende arbejde med et forbrug af råstoffer, materialer og brændstoffer. Vi tager ansvar for vores omverden, miljø og samfund, som omgiver os, og afsøger og udvikler derfor nye bæredygtige og innovative løsninger, som vi kan inkorporere i vores produkter og virksomhed. Samtidig ønsker vi at nedbringe vores negative miljømæssige aftryk og bidrage til Klimalovens 70 % CO2 reduktion inden 2030, ved at tilbyde vores kunder løsninger, der sikrer en større genbrugsgrad, en mindre CO2 udledning og et mindre forbrug af jordens naturlige ressource som f.eks. sand og grus.
 
Delmål: 12.2, 12.4, 12.5, 12.6 og 12.7.

13 - Klimaindsats

Entreprenørvirksomhederne er i frontlinjen, når samfundet skal klimasikres. Der påhviler os i Arkil en særlig forpligtelse  at bidrage med viden og kompetencer, så tiltag til klimasikring bliver effektive og økonomisk forsvarlige, og uden unødige negative implikationer for samfundet og naturen. Dette skal nødvendigvis ske i samarbejde med virksomhedens kunder. 

Delmål: 13.1 og 13.2.

17 - Partnerskaber for handling

I Arkil kan vi opnå og udrette meget – men vi kan ofte påvirke resultater, løsninger og forandringer endnu mere i tillidsbaserede samarbejder og udviklende partnerskaber, der har samme målsætning som os. Vi hilser partnerskaber velkomne, når de fælles ambitioner er at skabe forbedring og udvikling på et økonomisk forsvarligt grundlag. Samarbejdet i partnerskaber giver os mulighed for øget socialt ansvar, stærkere innovation og højere bæredygtighed for de involverede parter, det samfund vi er en del af, og Danmark. 

Delmål: 17.14, 17.16, 17.17.

Det strategiske arbejde med at identificere og prioritere mål og handlinger inden for de enkelte områder og verdensmål fortsættes i 2022. Det gør vi for at have den bedste mulighed for at gøre en mærkbar forskel og samtidig sikre, at mål og handleplaner kan omsættes til konkret praksis i organisationen og på byggepladserne.

Læs mere om verdensmålene og Arkils indsatsområder i vores CSR-rapport.

Du kan også læse om, hvordan Arkil tager ansvar og bidrager til samfundet under samfundsansvar.

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk