FN's verdensmål

FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling har givet os et omfattende værktøj til at arbejde systematisk med vores indsats for samfundet.

Og selv om Arkils aktiviteter ikke giver mulighed for at kunne bidrage meningsfuldt til samtlige mål, er det os magtpåliggende at anvende de verdensmål, som har berøring med os som en ledestjerne for indsatsen for socialt ansvar i Arkil.

 

I Arkil koncernen er der identificeret og udvalgt 4 verdensmål, som vi finder mest centrale i vores CSR-indsats og som Arkil koncernen bidrager til.

Læs mere om Arkils syn på de udvalgte verdensmål.

4 - Kvalitetsuddannelse

Vores målrettede fokus på uddannelse, kompetenceløft og udvikling af medarbejdere er en væsentlig hjørnesten i fremtidssikringen af Arkil. Vi ser det som vores pligt og ansvar at uddanne unge indenfor de erhvervsfaglige uddannelser, som ligger indenfor vores kerneforretning, og som bygge- og anlægsbranchen har brug for i fremtiden. Derudover ønsker vi også at bidrage med viden, erfaringer og kvalitet til unge studerende på videregående uddannelser. Vi ser det også som vores forpligtelse at bidrage til, at en beskæftigelse i Arkil giver mulighed for faglig opkvalificering både gennem arbejdets udførelse og ved efteruddannelse i eller uden for virksomheden.

Delmål: 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, og 4.7.

 

8 - Anstændige jobs og økonomisk vækst

Kontinuerlig udvikling af alle processer i Arkil er forudsætningen for at skabe vedvarende økonomisk vækst, højere produktivitet og teknologiske gennembrud. Det handler for os om at sikre tryghed i ansættelsen, og skabe et godt arbejdsmiljø og sikkerhed. Disse for Arkil væsentlige prioriteringer bidrager til at gøre Arkil til en attraktiv arbejdsplads og fremtidssikrer de enkelte jobs i virksomheden, hvilket ikke kun gavner den økonomiske bundlinje for virksomheden på kort sigt.


Delmål: 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7 (indirekte især via leverandørfokus) og 8.8.

 

12 - Ansvarligt forbrug og produktion

I Arkil anerkender vi, at byggeri og anlæg er energikrævende arbejde med et forbrug af råstoffer, materialer og brændstoffer. Vi tager ansvar for vores omverden, miljø og samfund, som omgiver os, og afsøger og udvikler derfor nye bæredygtige og innovative løsninger, som vi kan inkorporere i vores produkter og virksomhed. Samtidig ønsker vi at nedbringe vores negative miljømæssige aftryk og bidrage til Klimalovens 70 % CO2 reduktion inden 2030, ved at tilbyde vores kunder løsninger, der sikrer en større genbrugsgrad, en mindre CO2 udledning og et mindre forbrug af jordens naturlige ressource som f.eks. sand og grus.
 
Delmål: 12.2, 12.4, 12.5, 12.6 og 12.7.

17 - Partnerskaber for handling

I Arkil kan vi opnå og udrette meget – men vi kan ofte påvirke resultater, løsninger og forandringer endnu mere i tillidsbaserede samarbejder og udviklende partnerskaber, der har samme målsætning som os. Vi hilser partnerskaber velkomne, når de fælles ambitioner er at skabe forbedring og udvikling på et økonomisk forsvarligt grundlag. Samarbejdet i partnerskaber giver os mulighed for øget socialt ansvar, stærkere innovation og højere bæredygtighed for de involverede parter, det samfund vi er en del af, og Danmark. 

Delmål: 17.14, 17.16, 17.17.

Udover de 4 udvalgte verdensmål påvirker Arkil også en række af de øvrige 17 verdensmål. Som de mest markante påvirker vi:

  • 3 SUNDHED OG TRIVSEL
  • 5 LIGESTILLING MELLEM KØNNENE
  • 9 INDUSTRI, INNOVATION OG INFRASTRUKTUR
  • 13 KLIMAINDSATS


Læs mere om verdensmålene og Arkils indsatsområder i vores CSR-rapport.

Du kan også læse om, hvordan Arkil tager ansvar og bidrager til samfundet under samfundsansvar.

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk