Vi vedligeholder asfalten

Arkil har indgået funktionskontrakter om vedligeholdelse af veje for nogle kommuner i 10-15 år. Vi har ligeledes rammeaftaler eller partneringaftaler om asfaltvedligeholdese med nogle kommuner, typisk af 4-6 års varighed.

En funktionskontrakt er en aftale om vedligehold af veje indgået mellem en entreprenør og den ansvarlige vejmyndighed.

I en funktionskontrakt overdrager ejeren af de pågældende veje ansvaret for at vedligeholde vejbelægningen til entreprenøren i en længere årrække.

Kontrakten er baseret på en række krav til vejenes tilstand, som skal være opfyldt i hele kontraktperioden.

Gode råd

Vedligeholdelse af asfalt er vigtig. Derfor har vi lavet en folder med gode råd. 

Download asfalt-guide

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk