Vi udfører kabelarbejde

Arkil pløjer, borer, graver og skyder alle former for kabler, rør og ledninger i jorden.

Kompetencer indenfor kabelprojekter

Et af vores specialer er højspændingskabler. Arkil har gennem mange år udført store kabelarbejder for elselskaber i Danmark, Norge og Finland. Her har vi opbygget stor erfaring med både nyanlæg af lange tracéer og nedlægning af luftledninger. Arbejdet omfatter ud over nedgravning i åbent land, også krydsning af veje, fjorde, søer, vandløb og blødbundsområder.

Arkil har gennem flere år udført store kabelprojekter for Energinet.dk, blandt andet på Thy-Mors og i 2016 i forbindelse med opbygningen af Kriegers Flak. Kabelprojekterne er et led i etableringen af den store havmøllepark Kriegers Flak, hvor der skal opføres 600 MW havmøller.

Havmøllerne kan producere strøm svarende til ca. 600.000 husstandes forbrug.

Kabelprojekter til elforsyning og telekommunikation

Arkil har udført kabelarbejde for tele- og forsyningsselskaber i mere end et halvt århundrede. Vi er eksperter i kabelarbejde vedrørende nyanlæg, reparation og vedligehold af lavspændingskabler, telekabler og bredbånd.

Vi udfører styrede underboringer - en teknik, der gør, at man undgår opgravning. Den bruges til at etablere og renovere rør og ledninger, placeret under bygninger, veje og belægninger. Metoden er skånsom mod naturen og anvendes fx også ved krydsning af vandløb. Arkil håndterer også kabler i drift uden driftsforstyrrelser eller anden gene for slutbrugerne og flytter alle typer og dimensioner af ledninger og kabler.

Kontakt

Vi har afdelinger i hele Danmark, som du kan kontakte for flere informationer.

Gå til kontaktside

Facts

Myndighedshåndtering
Arkil tager hånd om opgaven fra start til slut. Vi indhenter gravetilladelser, planlægger afspærring og samarbejder med vejmyndigheder og politi, så arbejdet bliver udført med så få gener som overhovedet muligt for berørte husstande og trafikken i øvrigt.
 

Infrastruktur

Kabellægning Skagerak 4

Arkil udførte for Energinet.dk og norske Stattnet kabelarbejdet i forbindelse med etableringen af et nyt 700 kV højspændingskabel mellem stationsanlægget i Kristianssand, Norge og stationsanlægget i Tjele, Danmark.

Læs hele casen

Projektperiode
2012 - 2014
Bygherre
Energinet.dk og Nexans Norway A/S
Kontraktsum
40,8 mio. kroner

Infrastruktur

Kabellægning Thy-Mors

Læs hele casen

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk