Fremtidssikring af fjernvarmeforsyning

Med mere end 80 års erfaring inden for anlægsarbejde er Arkil en kompetent og solid partner, du kan regne med, også når det gælder etablering af fjernvarme. Forsyningsselskaber over hele landet bruger os og véd, at vi udfører kvalitet til tiden. 

Arkil er én af Danmarks største anlægsentreprenører, og vores kompetencer inden for etablering af fjernvarme spænder over hele forsyningskæden ved varmeforsyningen. Vi har kunder over hele landet inden for både forsyningsselskaberne og en række kommunale varmeværker.

Totalentrepriser i forbindelse med fjernvarme

Vi udfører entreprenørarbejde som jord- og rørarbejde, anlæg, jordledninger, bygger pumpe- og vekslerstationer og færdiggør opgaven hos slutbruger. 

Vi udarbejder ofte vores opgaver i totalentrepriser i forbindelse med udførelse af større vejsaneringer og nyetablerede forbindelser. 

Desuden er vi involveret i etablering af nye solvarmeanlæg og eksisterende fjernvarmeforbindelser. Blandt vores kompetencer er også omlægning af gastransmissionsledninger, lige som vi har rammeaftaler, der inkluderer akutrenoveringer af både fjernvarme og kloak. Vi lægger vægt på et godt samarbejde med en klar og åben dialog.

STYREDE UNDERBORINGER I FORBINDELSE MED FJERNVARME

Arkil udfører og har ekspertisen til at udføre styrede underboringer. Det betyder, at vi kan bore rør og ledninger under eksisterende belægninger uden at ødelægge dem. Blandt andet har vi udført fjernvarmearbejde, der krævede en sundkrydsning med en boring 20 meter under vandoverfladen ved Egernsund.

Arkil besidder en række specialer inden for store vejanlæg, kabelarbejder, fjernvarmearbejder, kloakrenovering, broer og miljøteknik. Det betyder, at vi ofte kan trække på en række specialer in-house i det omfang, et projekt kræver det. 


Vi udfører fjernvarme i form af 

  • Fjernvarmerenovering og konvertering
  • Nyanlæg og udbygning
  • Solvarmeanlæg
  • Styrede underboringer
  • Gastransmissionsledninger
  • Akutrenoveringer af fjernvarme og kloak

Kontakt

Vi har afdelinger i hele Danmark, som du kan kontakte for flere informationer.

Gå til kontaktside

Spørgsmål

Har du spørgsmål omkring fjernvarme - så skriv til os på mail: fjernvarme@arkil.dk 

Anlæg

Fjernvarme på vej til stort erhvervsområde i Næstved

Kontorbygninger, storcenter og byggemarkeder er blandt de mange aftagere, når Arkil udbygger fjernvarmen i Næstved.

Læs hele casen

Projektperiode
2022-2023
Bygherre
Næstved Fjernvarme
Kontraktsum
-

Fjernvarme: 580 meter forhindringsløb

Læs mere

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk