Miljøplads - Esbjerg

Stürup modtager diverse former for affald som sorteres og behandles, hvorefter det indgår i forskellige genbrugsmaterialer, som sælges fra pladsen. Desuden sælges forskellige råstoffer fra vores lager, som f.eks. SGI, vasket sand og barkflis.

Jord

Vores miljøplads er godkendt til at modtage områdeklassificeret jord fra byzoner. Vi sørger for de praktiske procedurer som anmeldelse til kommunen, analyser og videre bortskaffelse af jorden. Dette sker til en fast pris pr. tons afhængig af mængde.

Vi er registreret som jordmodtager på www.jordweb.dk, som benyttes til at anmelde flytning af jord i bl.a. Esbjerg Kommune. Hvis man på et senere tidspunkt ønsker at genanvende opgravet jord, er det muligt at opbevare det på vores jordhotel. Her betaler man en pris pr. ton for håndtering samt en pris pr. ton pr. måned for pladsleje. Tillægsydelser kan tilkøbes alt efter behov.

Kontakt

Kristian Styrup
Vognmand
kst@arkil.dk
Tlf. +45 26 88 78 02

Gå til kontaktside

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk