Vi bygger fundamenterne

Arkil bygger på mere end 40 års erfaring med alle former for funderings- og efterfunderingsopgaver i Danmark og Nordtyskland.

Ud over rene funderingsopgaver udfører vi også byggegrubeafstivninger, spunsarbejder og forureningsoprensning med storformatboringer.

Vi har mandskab og materiel til at løse en lang række pælefunderingsopgaver med både borede og rammede pæle. Vi leverer og installerer jernbetonpæle i alle dimensioner og længder, desuden er ramning af spuns, byggegruber og efterfundering kernen i vores arbejdsopgaver i funderingsafdelingen.

Arkil etablerer havneanlæg og kystsikring

Vandbygning løser alle former for havne- og vandbygningsopgaver over hele Danmark. Det gælder både nybygning, renovering, reparations- og serviceopgaver.

Blandt opgaver for Vandbygning er kajanlæg, færgelejer, moler, lystbådehavne, uddybning og bundsikring, kajarealer, betonkonstruktioner og havneservice.

Vandbygning råder over udbredt know-how inden for havne-og vandbygningsopgaver og besidder de vigtigste tekniske ressourcer til løsning af opgaverne.

Kontakt

Fundering har afdelinger i Horsens, Middelfart og Greve.

Gå til kontaktside

Fundering

Fundering til sluse- og pumpestation

Som underentreprenør til Jorton A/S har vi udført funderingen til en ny sluse- og pumpestation ved Mølleåen i Aabenraa. Formålet med den nye sluse- og pumpestation er at klimasikre byen, der i perioder er ramt af høj vandstand i Aabenraa Fjord.

 

Læs hele casen

Projektperiode
2022
Bygherre
Aabenraa Kommune og Arwos (Jorton)
Kontraktsum
N/A

Fundering

Carlsberg Byen

Læs hele casen

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk