Damhusledningen klimasikres med tunnelering

Arkil har stået for etableringen af en 3,4 kilometer lang kloak- og skybrudsledning ved Hvidovre. Den nye tunnelledning skal opsamle regnvandet fra boligområderne langs Harrestrup Å/Damhusåen mellem Holbæk Motorvej og Gl. Køge Landevej. 

Facts

Projektperiode
Sektion I & II-A: 2013-2017 | Sektion II B-C: 2018-2020
Bygherre
HOFOR Spildevand Hvidovre A/S
Kontraktsum
398,6 mio. kroner

Klimasikring med tunnelering

Det underjordiske regnvandsbassin kan rumme godt 15.000 m3  vand. Meningen er, at al regnvand hurtigt kan ledes væk, så husene i området undgår oversvømmelser, mens overløb til Harrestrup Å mindskes.

Kontrakten omfattede 3,4 kilometer tunnelleret ledning og en kilometer ledning i åben udgravning. Derudover skulle vi opføre 16 betonbygværker langs strækningen udført af Arkil Bro & Beton. Sekantpælene blev boret 12-18 meter under terræn.

Borearbejdet blev udført af Arkil Fundering, som har boremaskiner med både åben og lukket front.

Grundvandssænkning

Arkil Miljøteknik stod for al grundvandssænking. Det omfattede blandt andet 130 boringer langs strækningen og opsætning af 5,3 kilometer rør i 5-6 meters højde.  Under anlægget af Damhusledningen etablerede man en midlertidig "transportledning" der hang på søjler langs med gaderne, så man undgik at opgrave lange strækninger i områder, der i forvejen var tæt befolkede og trafikerede.

2018 etapen

I sommeren 2018 påbegyndte vi den etape af Damhusledningen, som omfattede 760 meter tunnelledning fra Hvidovregade frem til krydset ved Hvidovre Station.

Den blev udført i dimensionen Ø1600mm indvendigt og derudover etablerede vi fem adgangsskakte udført som sænkekasser udgravet uden grundvandssænkning. Projektet blev udført for bygherren HOFOR Spildevand Hvidovre A/S.

 

 

 

Samarbejde på tværs af afdelinger

Vi råder over en række kompetencer i Arkil og samarbejder på tværs i hele organisationen, når et projekt berettiger til det. Vores udenlandske datterselskaber involveres også på nogle af vores danske projekter, blandt andet på Damhusledningen, hvor Arkil Spezialtiefbaus ekspertise blev inddraget.

Storprojekter

Miljøteknik

Tunnelering

Fundering

Arkil Spezialtiefbau

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk