Sikkerhed for alle

Et sundt og sikkert arbejdsmiljø er en forudsætning for trivsel og udvikling. I Arkil forpligter vi os til at overholde gældende love og sikkerhedskrav, ligesom vi tænker arbejdsmiljømæssige aspekter ind i alle processer og projekter – fra planlægning til udførelse. Der er en klar målsætning om, at Arkil skal være én af de mest sikre arbejdspladser i entreprenørbranchen.

Ulykker skal forebygges

Det overordnede formål med Arkils arbejdsmiljøpolitik er at reducere antallet af arbejdsulykker og dermed sikre, at ingen udsættes for unødige risici, mens de er på arbejde. Arkil prioriterer arbejdsmiljø højt via en række uddannelsesforløb. Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse er lavet i samarbejde mellem Arbejdsmiljørådgiver og Arkil, således at undervisningsmaterialet tager udgangspunkt i Arkil.

Arkil har øget fokus på opfølgning og forebyggelsesarbejde blandt andet gennem e-læringsforløb og et stærkt arbejdsmiljøudvalg, der tæller medarbejdere fra alle dele af Arkil. Desuden gennemfører vi løbende e-læringskurser, som alle medarbejdere skal igennem. Desuden er  indberetning af nærved ulykker et vigtigt værktøj til at nedbringe arbejdsulykker. 

Vi ønsker nu og i fremtiden at være en attraktiv arbejdsplads, hvor arbejdsmiljø, trivsel og livslang udvikling er i højsædet.

Ledelsessystem i Arkil

Ledelsessystemet indeholder alle procedurer/instruktioner, der er nødvendigt for at opretholde det rette ledelsesniveau for arbejdsmiljø, miljø og kvalitet samt jernbanesikkerhed i Arkil, og for at kunne leve op til det der er aftalt med kunderne for leverede produkter og arbejdsydelser.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Arbejdmiljø-, miljø og kvalitetschef
Tina Thaarup Jakobsen
Tlf. 41 66 42 71
ttj@arkil.dk 

Nærved ulykker

Indberetning af nærved ulykker ses som et vigtigt middel til at undgå ulykker, og der arbejdes hver dag systematisk på at registrere og lære af nærved ulykkerne.

Målsætning og politik

Læs Arkils målsætninger og politikker for Arbejdsmiljø, Miljø og Kvalitet.

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk