12. juni 2020

Transportminister overværer BSM udlægning

Transportminister Benny Engelbrecht (S) har meldt sin ankomst, når Arkil fredag d. 12. juni renoverer en vejstrækning i Slagelse Kommune med et nyt BSM bærelag.Bitumen Stabiliseret Materiale - navnet er langt, men overvejelsesfasen om at investere i en CO2 reducerende maskine til vejrenovering var kort. Efter flere testkørsler i efteråret 2019, hvor beregningerne viste store reduktioner på CO2 udledningen ved at anvende BSM som slidlag, lagde Arkil Asfalt en bestilling på en BSM-maskine. 

"Med investeringen i den nye BSM-maskine kan vi nu renovere nedslidte danske veje med 100% genanvendelse og kan imødekomme verdensdagsordenen samt vores kunders CO2-, klima- og ressourcemålsætninger," fortæller Lars Kim Jørgensen, divisionsdirektør i Arkil Asfalt. 


BSM kontra konventionel asfalt udlægning
BSM metoden går ud på, at den store BSM-maskine fræser den gamle asfalt af, hvorefter materialet blandes med skumbitumen og en anelse cement. Materialet føres direkte over i en traditionel asfaltudlægger, hvorefter det udlægges. Alt sammen sker i en samlet proces, og der er ingen transport af materialer til og fra asfaltværket.


Store klimamæssige fordele
Med BSM-maskinen er der store muligheder for at lave vejrenoveringer med genbrugsmaterialer, minimalt forbrug af råstoffer, og med store besparelser på CO2 udledning, idet BSM-metoden: 

  • genanvender 100% af den gamle/fræste asfalt
  • laver in-situ på stedet, derved spares der transport til og fra asfaltværket
  • kan anvende tidligere opfræst materiale, som mange kommuner allerede ligger inde med
  • ikke kræver nye granit råstoffer 
  • reducerer CO2 udledningen med mindst 90%. 


Udregninger har vist, at man sparer mindst 90% CO2 ved produktion af 1 ton BSM i forhold til produktion af 1 ton asfalt - og hertil kommer der også besparelserne på transport af asfaltmaterialer, samt udvinding og transport af råstoffer i form af granit fra Norge og Sverige eller fra danske grusgravmaterialer. ​

KONTAKT

Lars Kim Jørgensen
Divisionsdirektør

20165154
lkj@arkil.dk

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk