BSM – 100% genanvendelse af vejens materialer.

BSM in-situ bygger på genbrug af vejens eksisterende materialer. Det er klimavenligere produktionsmetode, som indebærer, at den eksisterende asfalt opfræses, iblandes en smule cement, vand og skumbitumen, hvorefter den genudlægges på vejen i én og samme arbejdsgang.

Arkil ønsker, at vores klimaaftryk skal være så begrænset som muligt, og at teknologien til genanvendelse og mindre udledning af CO2 skal fremmes. Derfor går vi forrest med denne løsning i Danmark. Løsningen er brugt i en lang række lande siden slutningen af 1970'erne til vedligeholdelse af vejnettet.

Veje oplagte til BSM in-situ

Små veje på landet, der skal forstærkes eller udvides: 

 • Evt. kantfræsning af rabat i eksisterende ​belægningstykkelse
 • Forstærkning af belægningen med op til 10 cm knust asfaltgenbrugsmateriale
 • BSM-fræsning af eksisterende belægning
 • Udlægning og komprimering af BSM
 • Nyt slidlag efter BSM


Landeveje og motorveje med revner og krakeleringer:

 • BSM-fræsning af eksisterende belægning i bredde fra 2,35 m til 3,8 m i op til 18 cm tykkelse
 • Udlægning og komprimering af BSM
 • Nyt slidlag efter BSM


Byveje med kantsten - evt. efter opgravninger:

 • BSM-fræsning af eksisterende belægning
 • Lysning kan øges ved fjernelse af materiale fremfor at hæve/udskifte kantsten
 • Udlægning og komprimering af BSM
 • Nyt slidlag efter BSM

Ny måde at renovere asfaltbelægninger

BSM er en hurtig og effektiv metode at lægge ny belægning på vejene, og det er en klimavenlig produktionsmåde, der er CO2 besparende og skånsom for miljøet.

Vi undgår at sprænge bjerge i Norge eller udtømme grusgrave i Danmark for at skaffe råmateriale. Vi undgår også at køre den gamle asfalt væk og køre ny asfalt til.

Det hele foregår i en og samme proces. Maskinen fræser den gamle asfalt af, blander den med cement og skumbitumen og lægger den nye asfalt med det samme. 
 

Se videoen om BSM processen og udlægningen.

Download folder om Bitumen Stabiliseret Materiale (BSM)

 

 

Udførte BSM-strækninger

Vi udfører BSM in-situ for både Vejdirektoratet og flere af landets kommuner.
Se, hvor i landet er der udført BSM samt hvilken vejtype og yderligere data om de forskellige strækninger.

BSM strækninger i Danmark

 

Læs her om 3 forskellige cases der er udført med BSM:

motorvej m80, hjallerup

Gyllingnæsvej, Odder Kommune

Ørbækvej i Faaborg-midtfyn kommune

Samarbejde med kommuner

Et udpluk af vores samarbejder med Ringkøbing-Skjern-Aarhus- og Faaborg-Midtfyn Kommune
 
Bent W. Sørensen, formand i Ringkøbing-Skjern Kommunes Vej og Park-afdeling udtaler: 
"Det er spændende at være med til at afprøve nye asfaltmetoder (BSM), og som kommune har vi en vis "forpligtelse" til at være med, når asfaltfirmaerne udvikler nye metoder. Det betyder meget for Ringkøbing-Skjern kommune, at det er CO2 besparende, da vi jo gerne vil kendes som en grøn kommune."

Per Kristensen, afdelingsleder i Teknik og Miljø, Aarhus Kommune udtaler: 
"I Aarhus Kommune har vi en ambitiøs klimaplan, hvor vi bl.a. fokuserer på løsninger, som kan være med til at skære ned på CO2 udledningen og som ligger os meget på sinde i alt, hvad vi gør. På vejområdet har det hidtil været svært at flytte noget, derfor blev vi hurtigt enige om, at det var en god mulighed at deltage i de første BSM test på dansk jord og få nogle erfaringer.”

Flemming Hansen, driftsmedarbejder i Vejdrift, Faaborg-Midtfyn Kommune udtaler:
”Vores erfaringer med bitumen stabiliseret materiale er kun blevet bedre og bedre i løbet af de tre prøvestrækninger. Resultaterne virker fornuftige, og er uden fejl og mangler. Og dertil kommer der også fordelene med nedbringelse af CO2 ledningen, og mindre transport og opvarmning, som også er til at føle på. Så vi er meget fortrøstningsfulde ved BSM materialet."

Datablad, rapporter og dokumentation

I nedenstående dokumenter kan der læses mere omkring asfaltbelægningen BSM, både omkring levetid, holdbarhed, udførelse m.m.

Dokumentation udarbejdet af Teknologisk Institut:

 

Download datablad om BSM-metoden

Kontakt

​Vi går gerne i dialog om, hvor BSM metoden kan indtænkes som et alternativ til konventionel asfaltudlægning til reparation af veje. Vi har teknikere og nyt laboratorieudstyr til at lave de forudgående undersøgelser for at finde den rette løsning til kommende kunder.

Vil du vide mere om BSM og hvordan vi kan hjælpe dig med at reparere veje med omtanke på jordens ressourcer, kontakt os.

Allan Bay
Afdelingschef
Tlf. 41 87 05 68
anb@arkil.dk

 

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk