17. april 2020

Tjæreforurening i Stockholm fjernet med soil mixing

Arkil miljøteknik fjerner tjæreforurening - en kemisk proces

Et pilotprojekt med oprensning af tjæreforurenet jord i Stockholm er netop afsluttet.

Frontløbere i Europa

Teknikken, der er brugt i forbindelse med oprensningen, hedder soil mixing og er med succes brugt blandt andet i forbindelse med en stor forurening på det nu nedlagte Søllerød Gasværk i Holte.

I denne sag var den store svenske entreprenørkonecern PEAB i gang med at byudvikle en gasværksgrund på havnefronten i Stockholm. De havde brug for Arkils kompetencer i forhold til tjæreforurening samtidig med, at lerjorden skulle stabiliseres. Den valgte teknik hedder ISCO/ISS, og Arkil var for nogle år siden de første i Europa, der benyttede teknikken, da vi i 2018 oprensede tjæreforureningen i Holte.

En kemisk proces

Tjæreforureningen fjernes ved tilsætning af af kemikaliet persulfat og cement. Persulfaten destruerer tjæren, mens cementen først aktiverer persulfaten og senere stabiliserer jorden. Miljøteknik og Funderings afdelinger sendte specialudstyr til blanding og dosering af kemikalier og cement samt borerig til den svenske hovedstad og har nu afsluttet pilotprojektet med succes. 

Der er mange havnearealer, der ofte er forurenet, og de omdannes i vidt omfang til beboelse i disse år. Det betyder, at der er mere brug for kompetencer inden for forureningsoprensning på de arealer end nogensinde før. Med teknikkerne cementstabilisering og soil mixing kan vi hjælpe med både at stabilisere områderne og oprense jorden med dokumenteret effekt.  

Arkil Miljøteknik fjerner tjæreforurening med wetmix

KONTAKT 

Kim Rikard Jensen
Projektchef

krj@arkil.dk
40416797

Soil mixing

Soil mixing bruges i lerjord, som er forurenet. Jorden æltes i stykker med en borerig påmonteret et mixerhoved. Samtidig tilsættes en kemikalieblanding, der ødelægger forureningen og gør jorden blød. Derudover tilsættes cement som, når den størkner, får jorden til at blive fast og stabil igen. Arkil har udført soil mixing i Søllerød og Stockholm.

Slam mixing / cementstabilisering

Slam mixing eller cementstabilisering bruges, når blød jord skal stabiliseres, så det er muligt at bygge på den. Arkil har udført cementstabilisering ved Kolding Havn, Gubsø og er i gang ved Køge Havn. 

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk