6. maj 2020

Stort klimasikringsprojekt ved Damhusledningen er færdig

Arbejdet med at klimasikre Hvidovre langs med Damhusåen er slut. I syv år har vi tunnelereret over tre kilometer regnvandsledning i Hvidovres undergrund.

Med afslutningen af Damhusledningen slutter også syv års intenst samarbejde på Arkils første store tunneleringsprojekt. Et helt nyt fagområde er blevet en del af forretningen, og samtidig har vi høstet værdifuld erfaring ikke mindst med internt samarbejde.

”Der er ingen tvivl om, at vi har taget et kvanteskridt i forhold til at løse fremtidige skybruds- og klimasikringsopgaver,” fortæller Michael Knudsen, der har været projektchef på Damhusledningen siden 2013.

Vigtige erfaringer

Undervejs har især anlæg, fundering samt beton samarbejdet om projektet, og mange andre Arkil-specialister fra flere forskellige afdelinger har været benyttet til at løse opgaver. Blandt andet har fundering stået i spidsen for den omfattende tunnelerings-opgave og etablering af bygeggruberne, mens vores Miljøteknikafdeling har været beskæftiget med grundvandssænkning. 

Grundvandssænkningen omfattede blandt andet 130 boringer langs strækningen og opsætning af 5,3 kilometer rør i 5-6 meters højde. Under anlægget af Damhusledningen valgte man at etablere en midlertidig "transportledning" der hang på søjler langs med gaderne, så man undgik at opgrave lange strækninger i områder, der er tæt befolkede og trafikerede.

"I det hele taget har vi på projektet bestræbt os på at arbejde efter sloganet: "Stærkt fagligt fællesskab,” fortæller projektchefen.

”Det interne samarbejde har styrket os, og vi har vist, at virksomheden virkelig kan løfte en opgave af denne kaliber. Der ligger masser af værdifuld læring i dette forløb, og netop Damhusprojektet ligger også til grund for mange af de input, vores nye koncernprojektchef uddannelse har fået. Mange af de erfaringer, både de gode og mindre gode, danner grundlag for uddannelsen af fremtidens koncernprojektchefer i Arkil,” uddyber Michael Knudsen. 

Næsten som en lille familie

I løbet af de kommende uger afleveres projektet, og lige nu skal Michael Knudsen finde sine ben igen efter syv intense år.

”Alle os, der har arbejdet sammen på Damhusledningen, har jo nærmest været en selvstændig ”Arkil Hvidovre afdeling”, så nu skal jeg lige lære min rigtige afdeling at kende,” siger Michael Knudsen med et smil.”

Derudover ser han frem til, at der ligger nye skybruds-, klimasikring og tunneleringsprojekter og venter.

Der kommer en del her i efteråret, og nu har vi jo virkelig sat vores aftryk -  ikke mindst, fordi vi nu selv råder over de maskiner og materiel, der skal til for at løse opgaver i den liga, Damhusledningen er.

 

 

FAKTA

Boremaskinen Gudrun sørgede i vinter for at tunnelere de sidste 760 meter gennem Hvidovre, så der nu ligger 3,1 km kloaktunnel, der kan afhjælpe oversvømmelser på strækningen og forbedre vandkvaliteten i Damhusåen. Hun brød gennem betonvæggen til den sidste skakt fredag den 31. januar 2020 midt på dagen - et år efter hun første gang blev sendt afsted under Hvidovre.

Med Damhusledningen afsluttes syv års arbejde med etablering af en 3,4 kilometer lang kloak- og skybrudsledning ved Hvidovre. Den nye tunnelledning opsamler nu regnvandet fra boligområderne langs Harrestrup Å/Damhusåen mellem Egneborgvej ved Hvidovrevej til Åmarkens pumpestation.

Læs mere om casen

Se filmen om projektet

Se filmen hvor tunnleringsmaskinen Gro bryder igennem væggen ved Sønderkær

KONTAKT

Michael Knudsen
Projektchef 

MIK@arkil.dk
21677509

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk