I Arkil mener vi, at alle besidder evnen til at udføre et stykke arbejde, og at der skal være plads til alle på arbejdsmarkedet – uanset køn, etnicitet, alder eller uddannelsesbaggrund. En persons vej til arbejdsmarkedet er ikke nødvendigvis den samme som en andens. Nogle tager den direkte vej og starter på erhvervsuddannelse lige efter folkeskolen. Andre fylder flere uddannelser i rygsækken, mens en helt tredje gruppe kan have lidt sværere ved at finde deres vej ind til arbejdsmarkedet. Det er vores sociale ansvar og en af vores kerneværdier om ordentlighed, at bestræbe os på at favne flest muligt, uanset hvem man er, hvor man kommer fra, eller hvad man har med sig i bagagen. Vi rækker ud til de medborgere, som har brug for en hjælpende hånd og vi forsøger at skabe muligheder for dem, som er på kanten af arbejdsmarkedet. Det kan f.eks. være i form af specielt tilrettelagte praktikker, opkvalificeringer, jobprøvninger og partnerskaber.

Udfold dit potentiale, bestrid en bestemt stilling, udvikl dine kompetencer og gå efter dine drømme og ambitioner – uanset dit køn, etnicitet, religion eller baggrund. Det er en grundværdi i Arkil, hvor vi mener, at respekt for forskellighed og en blanding af køn på arbejdspladsen styrker fagligheden, arbejdsglæden og dermed forretningen. Der er behov for, at Arkil - og bygge- og anlægsbranchen generelt, arbejder med diversitet, ligestilling og mangfoldighed. Denne udvikling henimod en mere forskelligartet arbejdsstyrke kommer ikke af sig selv, den kalder på handling.

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk