6. december 2019

Regnvandskonsulenter har styr på vandet


Rico Sejr Nielsen, Lasse W. Juhl og Nikolaj Folkmann.
 

Det vælter ned fra oven, og mængden af regnvand, der skal ledes væk fra veje og bygninger, stiger. Det betyder et presserende behov for at se på nye og alternative løsninger for at aflaste spildevandsledningerne og for at forhindre oversvømmelser blandt andet i byen.

Med tre nyuddannede regnvandskonsulenter hos anlægsafdelingen i Aarhus, kan vi nu rådgive ikke mindst private grundejere om praktiske og æstetiske løsninger i forbindelse med afledning af regnvand (såkaldte LAR-løsninger).

”Baggrunden er, at vi i forbindelse med vores samarbejde og partneringaftale med Aarhus Vand, ofte bliver bedt om at rådgive kunderne om individuelle løsninger, der passer til deres grund og ønsker” fortæller projektleder Flemming Holm, der som den første i Arkil sidste år blev uddannet regnvandskonsulent, og dermed er ekspert i LAR-løsninger. På kurset får man den nyeste faglige viden og praktiske erfaring med at udføre regnvandsløsninger – både de klassiske med faskiner og mere grønne som regnbede og terrænreguleringer.

”Men vi kan se, at rådgivningen fylder mere og mere. Faktisk har jeg været ude på cirka 300 kundebesøg, og for at aflaste mig og min tid, gav det mening, at flere her i partneringaftalen kunne varetage rådgiverrollen,” fortæller Flemming Holm videre.

Løsningen blev, at formandsaspirant Nikolaj Folkmann og formand Rico Sejr Nielsen sammen med struktør Lasse W. Juhl nu har taget regnvandskonsulentkurset, og dermed, på lige fod med Flemming Holm, kan rådgive private grundejere, der ønsker særlige regnvandsløsninger i deres haver.

Økonomi og æstetiske løsninger
I flere tilfælde er der også et økonomisk incitament til at få lavet bede og små nedsivningsfordybninger på grunden, da grundejerne kan få en del af tilslutningsbidraget tilbage, hvis forsyningsselskabet ikke skal føre nye rør til regnvand gennem gaden. Der er også flere fordele ved, at de nu er fire regnvandskonsulenter på Aarhus Vand projektet.

”Vi kan jo sparre med hinanden og drøfte forskellige løsninger alt efter den grund, det skal laves på og det, kunderne vil betale for,” forklarer Rico Sejr Nielsen, der synes, det er fagligt tilfredsstillende at kunne fortælle om både praktiske men ofte også æstetiske løsninger med bede, små render og bassiner i haven.

”Mulighederne er der, og nu kan kunderne bedre se det for sig, når vi kommer ud og forklarer, om de løsninger, der er,” supplerer Nikolaj Folkmann.

”Nogle har i forvejen gjort meget ud af deres haver og vil gerne have noget, der virkelig ser godt ud, mens andre bare vil have en fordybning nederst i haven. De fleste kan godt se værdien i at få håndteret regnvandet på en hensigtsmæssig måde,” slutter Nikolaj Folkmann.

Kontakt

Flemming Holm
Projektleder / Regnvandskonsulent
 

Bliv klogere på nogle af vores projekter med regnvandshåndtering og klimasikring:

Download

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk