11. maj 2021

Olieoprensning med smart burners er en succes

FÅ NYHEDEN LÆST OP

Miljøteknik har hen over vinteren arbejdet på et spændende projekt med oprensning af en olieforurening for Københavns Ejendomme og Indkøb.

I forbindelse med renoveringen af et bygningskompleks fra 1872, som benyttes af Københavns Kommune, ønskede man at fjerne en gammel forurening med fyringsolie.

Forureningen lå imidlertid lige op til en fem-etagers bygning, hvor der samtidig var meget lidt plads, så opgravning ville blive kompliceret og dyrt. Derfor faldt valget på termisk oprensning, som er en effektiv og skånsom metode. Arkil har tidligere haft stor succes med metoden på tidligere projekter, bl.a. et pilotprojekt på Grønland sidste år.

”Vi borer en række varmerør ned i jorden, som opvarmes af små oliefyr, som forsynes med diesel”, forklarer formand Thomas Rasmussen og fortæller videre: ”Målet er at nå 220 grader i jorden. Her går fyringsolien på gasform og så vi kan suge oliedampene ud af jorden til afbrænding i de små oliefyr”.

Der foretages jordprøver

Sparsom plads ved oprensning af olieforurening

"De primære udfordringer ved projektet var denne gang tilstedeværelsen af grundvand og den sparsomme plads til at opbygge anlægget på”, forklarer projektleder Camilla B. Kiming og fortæller videre: ”Jorden kan ikke opvarmes til mere end 100 grader, hvis grundvandet bliver ved at strømme til”.

Derfor blev der etableret syv boringer til 12 meter under terræn til sænkning af grundvandet rundt om oprensningsområdet. tre boringer indendørs skulle bores med en specialkonstrueret borerig. Udendørs blev der med kranbil lavet 43 boringer til opvarmning og temperaturmålinger inden selve anlægget med forsyningslinjer til diesel, strøm, luft og kabler til overvågning af anlæggets temperatur blev etableret.

Via skråboringer kunne forurening under bygningen fjernes

En teknik med kæmpe potentiale

Borearbejdet og opbygning af anlægget tog godt tre måneder, mens selve oprensningstiden blot varede 6 uger. I hele perioden var bygningen i drift og uberørt af Arkil Miljøtekniks aktiviteter, og der var ingen skader på bygningen som følge af den termiske oprensning.

På projektet blev der udtaget jordprøver fra fire kontrolboringer, og resultatet var under de nødvendige grænseværdier, så oprensningen kunne godkendes af myndighederne.

”Det mest spændende er altid, når vi venter på de afsluttende jordprøver” siger Camilla Kiming og fortsætter: ”Termisk oprensning har i Danmark hidtil været benyttet til oprensning af forurening med olie og klorerede opløsningsmidler, men metoden kan bruges på alle forureningstyper som kan fordampes væk. Det er fedt, at stå med så stærkt et værktøj nu, hvor regeringen har afsat midler til flere større oprensninger, fx ved Høfde 42, hvor vi også før har hjulpet med oprensning."

KONTAKT

Camilla Bacher Kiming
Projektleder

CAK@arkil.dk
51272005

 

Læs mere om Miljøteknik og forureningsoprensninger

Bygherre: Københavns Ejendomme og Indkøb

Rådgiver: Lyngkilde & GEO

Entreprisesum: 2,8 millioner kr.

Se videoen og læs hele casen

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk