14. januar 2020

Nyt vandbehandlingsanlæg skal beskytte grundvandet


Vi arbejder i øjeblikket med at bygge et komplet nøglefærdigt afværgeanlæg, som skal beskytte grundvandsressourcerne i et område nord-øst for Roskilde fjord. 


Ved Veksø på Sjælland er vi ved at opføre et afværgeanlæg til oprensning af grundvand forurenet med klorerede opløsningsmidler. Forureningen stammer fra en tidligere virksomhed på grunden, som producerede ammunition og flydele. 

"Oprensningen skal forhindre forureningen i at trænge ned til det dybereliggende vandreservoir, hvorfra der indvindes drikkevand, " forklarer projektchef Kim Rikard Jensen.

Grundvand renses med aktivt kul

Som hovedentreprenør for bygherren Region Hovedstaden opfører vi en 85 kvadratmeter stor afværgebygning. Desuden udføres 8 boringer med dybder ned til 65 meter under terræn til oppumpning af det forurende grundvand og to boringer til reinjektion. 

Det er det 10. vandbehandlingsanlæg, som projektchef Kim Rikard Jensen er med til at opføre - primært for Region Hovedstaden. 

"Det er et af de største komplette vandbehandlingsanlæg, jeg har været med til. Anlægget skal med aktivt kul rense 30.000 liter forurenet grundvand i timen, vand som føres tilbage til grundvandsmagasinet efter rensning. Den forventes at skulle være i drift i minimum 30 år," forklarer han.

Anlægget består reelt af to rensetrin. Første trin er identisk med traditionelle vandværker hvor alt vand renses på store sandfiltre og anden rensning er andet trin er rensning henover tre tanke fyldt med aktivt kul, som netop er blevet monteret.

Arkil har foruden anlægget stået for alt det indledende lednings- og jordarbejde. 

Bygningen skal stå færdig i foråret 2020 og udføres for Region Hovedstaden med Orbicon som rådgiver.


 

Kontakt

Kim Rikard Jensen
Projektchef

Tlf. 40416797
krj@arkil.dk

Læs mere 

Under Cases kan du også finde flere af vores projekter.

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk