22. august 2023

Nyt ristehus minimerer overløb til fjord

Arkil har leveret et nyt ristehus til forsyningsselskabet FORS, som mindsker risiko for overløb til Roskilde Fjord.

Et nyt, topmoderne ristehus sørger nu for, at op til seks millioner liter spildevand hver time bliver filtreret på byens rensningsanlæg. Projektet, hvor Arkil har været hovedentreprenør på bygning, bygværker og tilslutning, har været under opførelse siden begyndelsen af 2021, og tirsdag den 22. august blev åbningen officielt markeret.

Her udtrykte Henrik Correll, produktionsdirektør i FORS, stor tilfredshed med det færdige resultat, som er en af de største investeringer i FORS’ historie. Det er dog ikke anlægget i sig selv, han ser som den største bedrift.

”Det, jeg er mest stolt af, er det samarbejde, der har været undervejs. Jeg har hørt om ekstraordinært mange involverede, der har været glade for at være med,” sagde han ved indvielsen.

Dialog som spidskompetence

I opførelsen af ristehuset har Arkil trukket på en lang række af koncernens kompetencer, hvor både funderings-, anlægs- og betonarbejdet er udført af Arkils egne afdelinger.

For betonarbejdet er det værd at fremhæve de store in-situ støbninger af ristehusets forskellige kar, og for både beton- og anlægsafdelingerne, der blandt andet har omfattet en overhaling af tilløb og afløb til ristehuset, har det krævet et solidt overblik at håndtere spildevandet, der er løbet til og fra rensningsanlægget i hele byggeperioden.

Det altafgørende har dog været en klar og tydelig kommunikation med bygherres organisation.

”Mange processer har vi kun haft et begrænset og eksakt tidsrum til at udføre for at undgå overløb. Så det har været helt afgørende, at bygherre altid har vidst helt præcist, hvad vi gjorde og hvornår,” siger Palle Laurits Hansen, formand i Arkil Bro & Beton.

I lange perioder har han været i kontakt med FORS flere gange dagligt. Her ser projektleder Allan Raniszewski også positivt på det gode samarbejde undervejs.

"Vi havde en hektisk start med rigtig mange møder, og den gode dialog er blevet omdrejningspunktet for hele projektet", siger han og uddyber:

"Særligt i forbindelse med omkoblingen har Arkil kommunikeret supergodt. Og det har været en fordel, at kommunikation er foregået direkte med vores driftsfolk i stedet for at skulle op og ned igennem organisationen."

Læs mere om projektet her: Bro & Beton | Bjergmarkens renseanlæg (arkil.dk)

KONTAKT

PER HOLM HELGESEN
Projektchef, Arkil Bro & Beton

TLF.: 40 33 56 55 
PERHH@arkil.dk

FAKTA

Ristehus til Bjergmarkens Rensningsanlæg

Her gennemgår spildevandet den første behandling, når det ankommer til rensningsanlægget. Alt det, man kan se med det blotte øje, sorteres fra, væsken presses ud, og resten køres til forbrænding.

Herfra ryger vandet over i et sand- og fedtfang. Fedt bliver omdannet til gas, og sandet kan på længere sigt benyttes i nye byggeprojekter. Det nye ristehus har en kapacitet på 6000 kbm i timen, hvilket er en fordobling i forhold til det hidtidige ristehus fra 1992.

Bygherre: FORS

Periode: Januar 2021 - sommeren 2023

Læs mere om projektet

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk