15. januar 2018

Fotodagbog fra Odense Letbane, del 1: Forberedelse til spor

Arkil bygger letbane i Odense, og her på Arkil.dk følger vi anlægsafdelingen som for tre måneder siden tog hul på opgaverne. Her skal halvanden kilometer af den i alt 14,5 kilometer lange rute klargøres til sporetablering.

Pladsen er for trang, cykelstierne, fortov og afvandingen skal flyttes, og vejene skal lægges om. Listen af opgaver, der er forbundet med at gøre Odense klar til at få lagt skinner på byens nye letbane er lang. Arkil har vundet entreprisen, der løber langs Rismarksvej og Højstrupvej Nord i Odense V. Her skal vejen, cykelstien og fortovet flyttes og genetableres for at gøre plads til letbanens to spor.


Højstrupvej er det første sted, hvor Arkil er gået i gang med forberedelse til sporetablering. Under arbejdet ensrettes trafikken, mens der etableres ny regnvandskloak og kørebane. Den samlede bredde af vejanlægget udvides med 7 meter.
 


Projektchef Rune Ebsen kører et tæt parløb med holdet på byggepladsen, da der er mange ting, der skal koordineres løbende. Eksempelvis er holdet stødt ind i et utal af kabler, der flyttes, før arbejdet fortsætter.
 


En nærliggende rundkørsel bliver brugt som depot for jorden, der bliver gravet op i forbindelse med anlægsarbejdet.
 


Sjakbajs Benjamin Stub opmåler arbejdsområdet på Højstrupvej, så alt fra fortov, spor og vejbane i sidste ende placeres korrekt. GPS-udstyret er bekosteligt, men det letter arbejdsprocessen betragteligt, at folkene på byggepladsen selv foretager opmålinger og afmærkninger. 
 


Det nylagte fortov er dækket af sand, så fugerne mellem fliserne fyldes op. Letbanen optager en del plads (syv meter i bredden), men Højstrupvej har i forvejen en bred kørebane, som vil blive indskrænket en smule, når udvidelsen af hele vejen er afsluttet.
 


Formand Henrik Juul Storm-Christensen leder folkene på byggepladsen, som i øjeblikket begrænser sig til Højstrupvej. Senere fortsætter arbejdet mod nord langs Rismarksvej, hvor det til sidst skal ende i den kommende endestation ved Tarup Center.
 


Arbejdet med letbaneentreprisen er på nuværende tidspunkt planlagt til at blive afsluttet inden årets udgang, mens letbanen forventet i drift ved udgangen af 2020.

FAKTA

- Odense Letbane forventes at gå i drift i slutningen af 2020.
- Letbanen har et samlet budget på cirka tre milliarder kroner.
- Odense Letbanes første etape bliver cirka 14,5 kilometer lang. 
- Arkil arbejder i 2018 på en strækning, der er ca. 1,5 kilometer lang.

Kilde: Odense Letbane

Fotodagbog fra Odense Letbane er en serie af fotodagbøger, der følger anlægsarbejdet i forbindelse med etableringen af Odense Letbane.

Følg serien her:
Del 1: Forberedelse til spor
Del 2: Studerende nærstuderede projektet

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk