Vildthegn Fynske E20 Motorvej

I perioden fra januar til august 2022 har Arkil Vejservice udført opsætning af ca. 21 km vildthegn langs udvidelsen af den Fynske motorvej fra Blommenslyst til Grønnemose. Dette omfattende projekt har ikke kun sikret et beskyttende hegn for dyrelivet langs motorvejen.

Facts

Projektperiode
2022
Driftsherre
Vejdirektoratet
Kontraktsum
5,7 mio. kr.

NYT VILDTHEGN 21 KM VED BLOMMENLYST

Ud over rydningen af ca. 5 km eksisterende hegn, omfattede entreprisen også montering af vildtspring og servicelåger. Disse installationer sikrer, at dyrene kan krydse motorvejen sikkert og samtidig gør det muligt for vedligeholdelsespersonale at få nem adgang til hegnet. I forbindelse med udførelsen af arbejdet har Arkil Vejservice også leveret og installeret afspærrings- og skiltningsmateriel, hvilket har været afgørende for at sikre en effektiv og sikker arbejdsproces.

MOTORUDVIDELSEN MED FOKUS PÅ DYRELIV

Motorvejsudvidelsen omfattede også andre betydelige miljø- og infrastrukturelle forbedringer. For eksempel blev der plantet en skoleskov med 4.000 træer sammen med lokale skoleklasser, som Arkil også har udført. Derudover blev også oprettet fem nye faunapassager for at minimere motorvejens barriereeffekt på dyrelivet

Denne udvidelse har ikke kun forbedret trafikflowet med flere kørebaner, men har også fokuseret på bæredygtighed og beskyttelse af naturområderne langs motorvejen. Alt i alt har projektet været en integreret del af at modernisere og udvide Fynske Motorvej, hvilket nu giver bedre trafikforhold og en mere sikker passage for både mennesker og dyr.

Kontakt

Christian R. Henriksen
Skovfoged

+45 24 48 21 10
CHRHE@ARKIL.DK 

 

Læs mere om hvad Vejservice kan udfører af opgaver

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk