Beplantningsprojekt for Vejdirektoratet

Ved motorvejsafkørsel Odense V. udfører vi i 2022 et beplantningsprojekt for Vejdirektoratet med et helt specielt design. 

Facts

Projektperiode
2022
Driftsherre
Vejdirektoratet
Kontraktsum
ca. 3 mio. kroner

Beplantning af 3000 træer

Projektets første fase omfatter anlægsarbejde på et 11.000 kvm stort areal og efterfølgende beplantning af mere end 3000 træer. Set fra oven kommer arealet til at ligne et træ med blade på grenene.

Står for drift

Den næste fase af projektet omfatter blandt andet plantning af 33.000 skovplanter og allétræer samt etablering af biodiversitetsarealer.

Projektet bliver gennemført i samarbejde med Arkil Anlæg, der står for jordarbejdet. Det har blandt andet omfattet tilførsel af 2500 kbm muldjord.

Efter aflevering står Arkil Vejservice for driften af området i fem år. Det vil sige, at arealet først overdrages endeligt til Vejdirektoratet i 2027.

 

 

 

 

 

KONTAKT

Christian R. Henriksen
Skovfoged

Tlf. 24 48 21 10
CHRHE@arkil.dk

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk