22. maj 2018

Video og GPS-udstyr sikrer genanvendelse af granitbelægning

Klimaprojekt i Nørregade, Ringsted - Arkil

Video- og fotooptagelser og GPS-udstyr er vigtige ingredienser, når granitbelægningen på Nørregade i Ringsted skal genanvendes og lægges i samme mønster som før det igangværende anlægsarbejde.

De flotte granitsten på Nørregade i Ringsted er i øjeblikket gravet op, fordi kloakken under gaden skal renoveres. For at sikre, at stenene kommer til at ligge i samme mønster som før, bruger Arkil mobilkameraer til at video- og fotodokumentere hvordan stenene ligger, før de graves op.

”Det er en spændende udfordring at genskabe granitbelægningen. Når man tænker på, at vi er nede i gravedybder på op til fem meter, når vi renoverer kloakken, bliver det hele en tand mere spændende – stedet skal jo ligne sig selv, når vi er færdige,” siger projektchef Henrik Kieffer Petersen.

Udover renovering af kloakken, byder projektet også på klimatiltag i form af etablering af fraseparering af regnvand samt særlige ”regnbed”, der skal opsamle regnvand på markedspladsen ved siden af Nørregade.

Sammen med nøje GPS-styrede opmålinger kommer fotografierne og videoerne til at fungere som opskrift til brolæggerne, der skal genskabe belægningen, når jorden er lagt tilbage og projektet står færdigt i foråret 2019.

KONTAKT

Claus Haxgart
Afdelingschef, Næstved
Arkil Anlæg

clh@arkil.dk
20 41 77 87

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk