14. februar 2022

Vi klimasikrer Strøby Egede

God dialog med borgerne er alfa og omega i Strøby Egede, hvor vi laver kloakseparering på en række villaveje.

I villakvarteret tættest på kysten i Strøby Egede arbejder folk og maskiner for tiden på højtryk.

"Vi skal etablere regnvands- og spildevandsledninger til en række parceller. Og så løfter vi kantstenen og laver ny kørebane og nye fortove også," fortæller formand på projektet Jan Elmer Nielsen.

Arbejdet i Strøby Egede er blot den første af mange etaper i en omfattende spildevandsplan for hele Stevns Kommune. Oven i den oprindelige opgave med kloakseparering kommer desuden yderligere opgaver i form af etablering af nyt fortov og tilhørende cykelsti, ligesom det eksisterende helleanlæg må tages op og genetableres undervejs.

Trafikale udfordringer fordrer nye løsninger

Mens gravearbejdet på villavejene har kunnet foregå uden store problemer, bliver opgaven anderledes udfordrende, når turen kommer til Stevnsvej. Her kører op mod 16.000 biler til dagligt igennem.

"Det er svært at lede trafikken andre steder hen, fordi der er villakvarterer på den ene side og vand på den anden," forklarer projektchef Peter Hein Svendsen. En anden mulighed er skiftevis gennemkørsel i ét spor ved hjælp af trafiklys, men også denne løsning er problematisk.

"Med så tung en trafik, vil det betyde kilometerlang kø på Stevnsvej og videre ud ad Kystvejen, så det er ikke nogen optimal løsning," siger Peter Hein Svendsen, som har været i tæt dialog med Stevns Kommune om problemet. Løsningen bliver en inddeling i mindre etaper, hvor man i langt de fleste tilfælde vil kunne holde to spor åbne ved at lave midlertidige sideudvidelser, forklarer han:

"Enkelte steder kan vi ikke udvide, fordi det er privat grund, så de bliver signalregulerede. Men den nye plan sikrer, at vi kan opretholde trafikken bedst muligt. Så snart kan vi snart søge gravetilladelser og så satser vi på at komme i gang på Stevnsvej i løbet af marts."

Godt samarbejde med bygherre

Der har fra starten været fokus på god borgerinformation hos Klar Forsyning, som er i løbende dialog med borgere på de berørte matrikler.

"De har været rigtig gode til for eksempel at holde borgermøder. Det har vi kunnet mærke i dagligdagen, der har ikke været nogen problemer" siger Jan Elmer Nielsen og fortsætter:

"Det er vigtigt med den gode kommunikation, når vi praktisk talt arbejder lige foran folks hoveddør. Derfor lægger vi heller ikke bare en seddel, men kommer op og banker på, når vi skal arbejde i nogens indkørsel."

Projektet forventes afsluttet ved udgangen af juni 2022.

KONTAKT

Peter Hein Svendsen
Projektchef, Anlæg Næstved

TLF.: 41 87 05 29 
PSV@arkil.dk

FAKTA

Kloakseparering i Strøby Egede

Bygherre: Klar Forsyning 

Omfang:

  • 1.600 meter regnvandsledning
  • 650 meter spildevandsledning
  • 94 stik til regnvand
  • 50 stik til spildevand til parceller
  • 55 brønde ø600-ø1500
Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk