28. november 2022

Vi giver fremtiden high five

Jan Schmidt giver highfive
Jan Schmidt, teknisk direktør uddeler velfortjente high fives til de syv formandsaspiranter, som lige har afsluttet deres formandsaspirantuddannelse. 
 

Det er vist ikke gået nogens næse forbi, at bygge- og anlægsbranchen kommer til at mangle kvalificeret arbejdskraft i fremtiden. Men der bliver også rift om kvalificerede formænd i fremtiden.
- Formænd, der har faglig viden og erfaringer, der kan motivere sine medarbejdere og som har stærke lederkompetencer at trække på.

I Arkil har vi udviklet en intern uddannelse, som skal forberede en gruppe medarbejdere til formandsjobbet i fremtiden. 

Formand i fremtiden
Formålet med uddannelsen er at klæde de nye formandsaspiranter ordentlig på med nye kompetencer, viden og et godt indblik i virksomheden, som man får brug for at kunne agere formand i Arkil i fremtiden.

”Vi vil gerne udvikle de medarbejdere, der både har lysten, men også talentet til at blive formænd i fremtiden”, fortæller HR-chef Helle Juhl.

Og der er blevet trænet ”hjemme” på byggepladserne. Aspiranterne har afprøvet teoretiske input og færdigheder, de har fået fra uddannelsesmodulerne, på rigtige opgaver og udfordringer fra hverdagen. De har haft feedbacksamtaler med deres mentorer og deres udvikling af lederevner har været i fokus fra dag et.

 

KONTAKT: 

Helle Juhl
HR-chef

HEJ@arkil.dk

Arkils interne formandsaspirantuddannelse så dagens lys første gang i 2019 og nu er 3. hold uddannet.

Uddannelsen varer et år og er fordelt på fem moduler, en introduktionsdag, logbogssamtaler samt praktiske arbejdsopgaver i egen afdeling.

Alle formandsaspiranter har en mentor og afdelingschef koblet på under hele forløbet, som finder forskellige formandsopgaver, aspiranten skal løse.

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk