22. juni 2021

Vi bidrager til byggeriet af fremtidens bæredygtige fjernvarme


Få nyheden læst op

Da Ørsted nedlægger det kulfyrede kraftvarmeværk i Esbjerg i 2023, har DIN Forsyning besluttet at etablere ny produktion af fjernvarme. Stürup, vores afdeling i Esbjerg, anlægger bl.a. de rør, som skal føre ind til havvandsvarmepumpen og retur til havet.

Der er stor aktivitet på havnen i Esbjerg. For over den næste årrække skal der etableres Danmarks største havvandsvarmepumpe, et varmekedelanlæg baseret på bæredygtig træflis og en ny fordelercentral i det projekt, DIN Forsyning kalder, Fremtidens Fjernvarme.

Alle indbyggere i Esbjerg, Varde og Nordby kan se frem til bæredygtig fjernvarme efter 1. april 2023. Her lukker Ørsted nemlig Esbjergværkets blok 3, som nu står for ca. halvdelen af varmeproduktionen. Den anden halvdel kommer fra affaldsforbrændingsanlægget Energnist. Når blok 3 lukker, vil DIN Forsyning selv producere den varme, som sælges til deres kunder, og med muligheden for at gøre det lige så grønt og bæredygtigt, som de ønsker det. Ambitionen er, at produktionen skal genanvende råstoffer og være uden fossile brændstoffer i 2030.

Det er Arkils anlægsafdeling i Esbjerg, som står for entreprisen med at grave og anlægge de to ledninger fra havvandsindløbet ved Østre Forhavnkaj, til bygningen med havvandsvarmepumpen, og ud til havvandsudløbet ved Australienkaj. 

2800 meter havvandsledning

Da Esbjerg er placeret geografisk ud til havet, har DIN Forsyning valgt at indtænke havets og vindens energi ressourcer i fjernvarmeprojektet. Vores afdeling, Stürup, skal derfor anlægge to Ø1200 GAP rør/ledninger á hver 1400 meter i ca. 2 meters dybde, som skal føre havvandet ind til Danmarks største havvandspumpe, som vil levere 50MW varme, og derefter ud i havet igen. Via de to ledninger vil systemet suge 4 m3 havvand ind i sekundet.

Siden marts har to hold medarbejdere arbejdet fra hver deres ende af havvandsledningen; et indløbs- og udløbshold. Udover de to store ledninger inkluderer anlægsarbejdet også nedgravning af fem mindre PE rør, som bl.a. skal bruges til råvand til bygninger, trykluftrør og trækrør til kabler, samt der lægges et geonet rundt om havvandsledningsrørene for at sikre opdriften. Når grundvandet stiger, sikrer nettet dermed, at rørene bliver nede. De steder, hvor ledningen bøjer/drejer, bliver der ligeledes lavet beton bagstøbninger for at sikre ledningerne, da vandet vil komme ind med 68 tons kraft.

Allerede i projektets første tre måneder har medarbejderne nået en del meter rør.
”Havvandet kan godt styre grundvandet, men vi har været forskånet for grundvandsproblemer, og har ikke haft behov for at tænke i løsninger med sugespidser, filterboringer, pumpesump osv., hvilket gør, at vi har kunne anlægge ca. 20 meter rør om dagen,” fortæller projektchef, Kim Mejer tilfreds.

Udfordringer i jorden på Esbjerg Havn

Med byggepladsen på en travl Esbjerg Havn har medarbejderne også måtte indordne sig efter havnens store 700 tons store kran, når rørene skulle lægges tværs over hovedfærdselsåren på havnen. Så bliver der gravet igennem, til de når over på den anden side af vejen. 

”Det er et spændende projekt, da vi både skal tage hensyn til havnens aktivitet og store kran, men også fordi vi støder på nye ting i jorden, som vi ikke kender til, hvor vi f.eks. skulle dreje rørene, fordi de ellers kommer for tæt på en bygning. Vi har krydset en eksisterende kloak- og vandledning, hvor vi skulle føre havvandsledningen under med løsninger og så har havnen et ISPS (terror) hegn, som krævede ekstra tilladelser af PET og myndighederne, når man skal gennembryde det,” afslutter Kim Mejer.  

Arkils andel i projektet og anlægsarbejdet afsluttes forventeligt omkring december 2021.

KONTAKT:
Kim Mejer
Projektchef

Tlf.: 26884411
KME@arkil.dk

FAKTA OM PROJEKTET:

Bygherre: DIN Forsyning, Esbjerg
Arbejdsperiode for Arkil: marts til december 2021

Anlægsarbejdet inkluderer:

  • 2 stk. Ø1200 GAP rør ledninger i alt 2800 m. i 2-4 meters dybde.
  • 5 PE rør til råvand til bygninger, trykluft og trækrør til kabler.
  • Omlægning af regnvandsledning, så der er plads til rørene.
  • Ændring af trykledning fra Ø90 mm ledning til en Ø355 mm. ledning.
  • Beton bagstøbninger ved bøjninger.


Læs mere om Fremtidens Fjernvarme projekt: fremtidensfjernvarme.dk/

 

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk