20. november 2020

Vi baner vejen for Bering-Bedervejen

Asfaltering af den nye Bering-Beder omfartsvej

Vi er i gang med at bane vejen for den 11 kilometer lange nye omfartsvej Bering-Bedervejen syd for Aarhus, der skal skabe bedre infrastruktur i området.

Når den 11 kilometer nye to-sporede omfartsvej mellem Bering og Beder er helt klar, skal den gerne kunne aflaste trafikken i området og gøre det mere enkelt og smidigt at komme fra området syd for Aarhus ud til motorvejen. Vi er i fuld gang med både mandskab, maskiner og ikke mindst asfalt i forbindelse med etableringen af vejen.

Et arbejde, der undervejs også omfatter 5,3 kilometer skærende veje.

Det største asfaltprojekt i år

”Opgaven udfører vi som underentreprenør til MJ Eriksson, og vejen er med sine 93.000 ton asfalt den suverænt største asfaltopgave, der er udbudt i Jylland i år,” siger afdelingschef i Hasselager, Dennis Juul Andersen.

Arbejdet er for alvor kommet i gang hen over sommeren, og lige nu arbejdes der især ved et stort kryds ved Torshøjvej, der skal omprioriteres, udvides og asfalteres. Arbejdet ved krydset skal gerne være færdigt til jul.

Det meste af den nye vej kommer til at ligge i områder, hvor der er bar mark i dag, mens dele af vejen følger og krydser eksisterende små-veje.

Under alle omstændigheder giver det et trafikalt løft til hele området Malling, Mårslet og Bederområdet, der i de seneste år er udvidet med nye boligområder, og hvor trafikken generelt er steget markant.   

Du kan læse mere om den helt nye strækning her: https://bering-bedervejen.aarhus.dk/

11 kilometer vej skal asfalteres på den nye Bering-Bedervej

 

KONTAKT

Dennis Juul Andersen
Afdelingschef

DJA@arkil.dk
Tlf.24423350

FAKTA OM BERING-BEDER PROJEKTET

Som underentreprenør for MJ Ericsson skal vi udføre alt asfaltarbejdet på den 11 kilometer lange strækning, der kommer til at være den nye omfartsvej mellem Bering og Beder. 

Et arbejde, der også omfatter 5,3 kilometer skærende veje.

Undervejs skal vi lægge cirka 93.000 ton asfalt på strækningen. 

 

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk