7. november 2022

Valgte Arkil som hovedentreprenør: ”Dejligt at arbejde med praktikere”

Både Arkil og Solrød Vandværk kan se tilbage på et godt samarbejde om opførelsen af et nyt blødgøringsanlæg.

Et nyt blødgøringsanlæg nærmer sig indvielse i Solrød. Her har Arkil siden februar 2022 været i gang med at opføre en helt ny bygning, der kommer til at huse Danmarks første anlæg af Carix-typen, som blødgør vandet ved hjælp af CO2.

I første omgang var det prisen, der fik bygherren til at kigge i Arkils retning sammen med rådgiveren Rambøll. Længere inde i processen fik det faglige niveau dog også betydning for beslutningen, fortæller Hans Odder, der er driftschef i Solrød Vandværk.

”Jeg forhørte mig selvfølgelig i branchen, men der var kun positive tilbagemeldinger om Arkil hele vejen rundt,” siger han og tilføjer, at han nu kan slutte sig til koret.

”Jeg har været voldsomt tilfreds med forløbet og ikke mindst de projektledere fra Arkil, der har været inde over pladsen her. De er troværdige, og vi har haft en god dialog om de rigtige løsninger helt fra starten,” siger han.

Alene i opstarten

I forbifarten vidner bygningens moderne facade ikke om, at der i realiteten er tale om en forholdsvis kompleks konstruktion. Bygningen har et grundareal på 540 kvm, men fundamentet kommer til at bære hele 1.500 ton, når blødgøringsanlægget er i drift. Heraf kommer de 1.000 ton til at stå på dækket, og det har stillet store krav til både fundamentet og betondækket.

Netop fundering, jordarbejde, kloakering og beton er blandt Arkils kernekompetencer. Ifølge Dan Blume, der er Arkils entrepriseleder på projektet, giver det en stor fordel for Arkil som hovedentreprenør, fordi Arkil selv er den udførende entreprenør under byggeprocessens første etaper.

Han forklarer, at der altid er mange ting at forholde sig til under opstarten af et nyt projekt. Tidsplaner skal laves og justeres, man skal sætte sig ind i de gældende reglementer, og der skal være styr på sikkerheden på pladsen. Ofte viser det sig også, at man er nødt til at tilpasse den oprindelige plan for, hvordan arbejdet skal udføres.

I Solrød var det først et par måneder inde i byggeperioden, at projektet blev en styringssag for Dan Blume og projektchef Michael Pinderup.

”På den måde har vi haft ro til at etablere et godt forhold til bygherre og se projektet som helhed. Så når vi får de første underleverandører ind, har vi allerede taget de fleste af de uforudsete opgaver, der måtte være. På den måde undgår vi den uenighed om opgavefordeling og ansvar, der nogle gange kan opstå, hvis flere leverandører begynder samtidig,” siger han.

Tillid og beslutningskraft

Så med enkelte undtagelser kom underentreprenørerne først til, da området var blevet afvandet, der var boret pæle til fundering, lagt kloakker og procesledninger, støbt et dæk og sat nogle af de indvendige vægge. De første satte stålskelettet, og derefter kunne elektrikeren og tømrerfirmaet Egon Olsen gå i gang.

På trods af diverse udfordringer undervejs er selve byggeentreprisen nu afleveret inden for den forventede tidsplan. Spørger man Dan Blume, hænger det sammen med, at bygherre har været i stand til at træffe hurtige beslutninger. Spørger man bygherre, handler det om tillid.

”Når der er opstået noget uventet, har Michael eller Dan altid været klar med et forslag til en løsning. Det har hverken været den dyreste løsning eller den billigste, men jeg har altid haft 100 pct. tiltro til, at det er den rigtige. Og det betyder meget,” siger Hans Odder.

Med bygningen på plads er arbejdet med Carix-anlægget nu gået gang. Dermed kan borgerne i Solrød efter planen se frem til blødgjort vand i hanerne fra midten af 2023.

 

 

KONTAKT

Michael Pinderup
Projektchef, Arkil Anlæg Hovedstaden

TLF.: 51 56 37 58 
MPN@arkil.dk

FAKTA

Hovedentreprise – blødgøringsanlæg i Solrød

Periode: Februar 2022 – medio 2023

Bygherre: Solrød Vandværk

Rådgiver: Rambøll

Omfang:

  • 27 borede pæle ø1000
  • 21 borede pæle ø1500
  • 700 m3 beton
  • 50 ton armeringsstål
  • 68 ton stål til stålkonstruktion
Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk