26. marts 2018

Udvidelse af E45 i fuld gang

En stram tidsplan og stærk trafik er de to vigtigste udfordringer for udvidelsen af E45, der er i fuld gang mellem Aarhus S og Skanderborg. 
Motorvejen skal udvides fra fire til seks spor, og udvidelsen sker indadtil i midterrabatten, da motorvejen for 40 år siden blev lavet ekstra bred. Den ekstra plads kommer nu projektet til gode. 
Udvidelsesprojektet er delt op i flere etaper langs den 15 kilometer lange strækning. I første omgang er det den nordligste del af E45 mod Aarhus S, der skal gøres færdig. Den fem kilometer lange strækning skal være asfalteret og klar til at åbne for trafik den 11. juni. 

Naturen først
I forbindelse med motorvejsudvidelsen skal der desuden laves 19 regnvandsbassiner.
Fire af de 19 bassiner er helt nyanlagte, mens de resterende skal oprenses og graves ud. I midten af marts blev arbejdet med de eksisterende regnvandsbassiner stoppet, og arbejdet kan ikke fortsætte før til august. Årsagen er, at de tudser og padder, der bor i bassinerne, skal have ro til at parre sig og yngle i området.
”Det er selvfølgelig tænkt ind i den overordnede plan, men det er klart, det presser den i forvejen stramme deadline, vi har på projektet,” forklarer projektchef Bo Nielsen, der sammen med flere erfarne formænd, entrepriseledere og timelønnede for nylig rykkede pælene op fra et andet stort motorvejsprojekt – nemlig strækningen Tvis-Aulum mellem Herning og Holstebro.

 

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk