28. oktober 2020

Uddannelsesforløb skal skabe flere formænd i fremtiden

12 nye formandsaspiranter starter på et etårigt uddannelsesforløb, som skal tilegne dem kompetencer og viden for at kunne agere som formand. Formandsaspirant uddannelsen skal sikre, at Arkil har det antal formænd, virksomheden har behov for både nu og i fremtiden.


Der bliver både behov for og rift om dygtige formænd i fremtiden – både i Arkil, men også i bygge- og anlægsbranchen generelt.

Derfor har en arbejdsgruppe fra forskellige afdelinger og HR i Arkil udarbejdet et uddannelsesforløb, der blandt andet skal være en del af løsningen, nemlig ved internt at forberede og uddanne en gruppe medarbejdere til formandsjobbet. Med uddannelsen bliver de nye formandsaspiranter klædt ordentlig på med nye kompetencer, viden og et godt indblik i de interne forretningsgange og systemer, man får brug for som formand.

Det er anden gang, uddannelsen løber af stablen, og flere af formandsaspiranterne fra det første hold er i dag formand.

”I Arkil har vi et stort fokus på udvikling og fastholdelse af vores medarbejdere gennem veltilrettelagte uddannelsesforløb. Indenfor en årrække vil der være et naturligt skifte på nogle af formandsposterne samtidigt med, at behovet for flere formænd stiger, og derfor ønsker vi at forberede udvalgte medarbejdere til formandsjobbet og fremtidssikre virksomheden på det skifte,” siger HR-chef Helle Juhl.

Helle Juhl fortsætter: ”Med formandsaspirant uddannelsen synliggør vi en karrierevej for f.eks. de elever, der har potentialet til at udvikle sig til dygtige formænd. Vi sikrer også egen fødekæde og fastholder kompetencer og viden i vores afdelinger med uddannelsen.”


Tæt parløb med mentoren
Formandsaspirantuddannelsen varer et år og er blandt andet bygget op omkring fem moduler. Aspiranterne vil her stifte bekendtskab med temaer som lederskab, personlig gennemslagskraft, handlingsadfærd, skabe overblik, motivation af andre samt introduktion til Arkils systemer, forretningsgange herunder også arbejdsmiljø, sikkerhed og kvalitet.

Et af de elementer, som vejer stærkt i uddannelsesforløbet er mentorordningen, hvor aspiranterne er koblet sammen med en mentor og deres afdelingschef. Mentorerne skal blandt andet være med til at sætte fokus på aspiranternes udviklingspotentialer og styrke de områder, der måtte kræve ekstra uddannelse eller fokus.

I uddannelsesperioden vil aspiranterne også prøve kræfter med de fleste funktioner som en formand udfører.

”Det er vigtigt, at de træner de teoretiske input og færdigheder, de får fra modulerne, med rigtige opgaver og udfordringer fra hverdagen, og hvor de har mulighed for at få sidemandsoplæring samt feedback fra deres mentorer,” forklarer Helle Juhl.  

KONTAKT

Helle Juhl
HR-chef

hej@arkil.dk
24835142

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk