28. november 2018

Tre projekter skaber fundamentet til fremtidens boliger i Carlsbergbyen

På området, hvor Carlsberg indtil for få år siden havde fabriks- og produktionsbygninger i Valby, er der i øjeblikket en kæmpe transformation i gang. Fra industriområde til trendy bolig- og kulturområde.

Elefanterne og flere af de ikoniske gamle administrationsbygninger får lov til at blive stående, men ellers gennemgår området en stor byfornyelse, der skal gives plads til lejligheder, rækkehuse og restauranter.  

En række bygninger blandt andet ud mod Ny Carlsberg vej er revet ned og skal nu gøre plads til flere beboelsestårne. Vi er i gang med tre entrepriser, hvor vi laver alt funderingsarbejdet til tre nye højhuse.

Omgivet af fredede bygninger
”I forhold til fredede bygninger er vi meget begrænset på projektet ved siden af hovedkontoret (også kaldet Fristrup Hus og Tuxens Tårn), da vi er omringet af bygninger af særlig karakter. Vi har derfor været udfordret af at skulle holde os under tre mm/s med meget hårde rammeforhold, da der kun seks meter nede kommer hård moræneler. Samtidig støder vi på en del rammeforhindringer, som vi formoder er sten i undergrunden,” forklarer entrepriseleder hos Arkil Fundering A/S, Jacob Lindquist, om entrepriserne i Carlsbergbyen.

”I førstnævnte projekt skal der rammes 275 lbm spuns, mens der på de andre to projekter skal rammes henholdsvis 210 og 196 lbm spuns”, forklarer Jacob Lindquist. 

Spunsning foregår med Arkil Funderings to RTG’er, ramning af spunsen sker med en Banut rammemaskine, mens installering af ankre foregår med maskinen, der bærer navnet Hütte HBR-608/4.

De tre byggegrunde, hvor vi udfører funderingsarbejdet, strækker sig tilsammen ud over et samlet areal på næsten 16.000 m2.

Bygherre
Carlsberg Byen P/S

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk