9. januar 2023

Træer langs E45 bliver til biomasse

I denne tid rydder vi træer for Vejdirektoratet langs motorveje flere steder i landet. Formålet er at rydde sikkerhedszonerne for at afbøde konsekvenserne af at køre af vejen. For eksempel skal træerne ryddes i en afstand af 11 meter fra kantlinjen på strækninger uden autoværn, hvor man må køre 130 km/t.

solrød vandværk

Rydningen sker langs stats- og motorveje på Fyn og i Syd- og Sønderjylland, blandt andet på E45 imellem Kolding og den tyske grænse. De store rydningsopgaver efterlader i sagens natur en del træ, som Arkil med en ny certificering nu selv kan sælge videre som biomasse til fx fjernvarmeværker. 

På den måde kan træet ende som varme i radiatoren. Det bliver ikke til enorme mængder, men alligevel – lidt har jo også ret i en kølig tid.

 

 

KONTAKT

Christian R. Henriksen
Skovfoged, Arkil Vejservice

TLF.: 24 48 21 10 
chrhe@arkil.dk

FAKTA

Trærydning langs flere motorvejsstrækninger

Bygherre: Vejdirektoratet

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk