15. november 2021

Teamwork er i højsædet på projekt i Roskilde

Flere af Arkils kompetencer er lige nu i spil på et projekt i Roskilde - og spidskompetencen er kommunikation.

Dialog, dialog og mere dialog – det er opskriften på succes, hvis du spørger formand Palle Laurits Hansen, som for tiden arbejder på opførelsen af et nyt ristehus til Bjergmarkens Renseanlæg ved Roskilde.

Både Fundering, Anlæg samt Bro og Beton er med på opgaven, som derfor kræver en god portion koordinering. Men særligt samarbejdet med bygherren Fors A/S er altafgørende, fordi de skal kunne opretholde driften af rensningsanlægget sideløbende med byggeriet.

”Mange processer har vi kun et bestemt tidsrum til at udføre, hvis vi skal undgå overløb. Så det er virkelig vigtigt, at bygherre altid ved helt præcist, hvad vi gør og hvornår,” fortæller Palle Laurits Hansen, der som regel er i kontakt med FORS flere gange dagligt.

Projektleder Allan Raniszewski fra Fors er enig:

" Vi havde en hektisk start med rigtig mange møder, og den gode dialog er blevet omdrejningspunktet for hele projektet", siger han og uddyber:

"Særligt i forbindelse med omkoblingen har Arkil kommunikeret super godt. Og det har været en fordel, at kommunikation er foregået direkte med vores driftsfolk i stedet for at skulle op og ned igennem organisationen."

En væsentlig opgradering

Det nye ristehus forventes at fordoble kapaciteten på rensningsanlægget, så risikoen for overløb bliver minimeret.

I marts gik man i første omgang i gang med grundvandssænkning, spuns samt fundering af 124 pæle. I øjeblikket arbejder anlægsafdelingen med udgravning og rørlægning, mens Bro & Beton er godt i gang med at opføre selve ristehuset, som skal sortere de største genstande fra spildevandet, ligesom sand og fedt bliver opfanget. Ristehuset består af flere forskellige kar, og her bliver der både anvendt færdige elementer og støbning in-situ. Til de omtrent 1000 kbm beton, der bliver støbt in-situ i forbindelse med ristehuset, bliver der opført 3925 kbm forskalling. 

Også i anlægsarbejdet er der tale om en opgave af relativt store dimensioner. I alt skal der etableres 240 meter nye rør, der i diameter varierer fra 800-1600 mm. Den største udfordring er dog at sørge for, at renseanlægget også fungerer i byggeperioden, så spildevandet bliver håndteret korrekt, imens rørføringen bliver ændret.

”Det har heldigvis fungeret upåklageligt indtil videre,” siger Henrik Kieffer, projektchef i Arkil Anlæg.

Når det nye ristehuset står klar, bliver teknikken installeret af en underleverandør, hvorefter Arkil Anlæg kan arbejde videre med rørføringen. Forventningen er, at det færdige projekt kan afleveres til bygherre i september 2022.

KONTAKT

Henrik Kieffer
Projektchef

TLF.: 41870532
HKI@arkil.dk

FAKTA

Opførelse af nyt ristehus og ny rørføring ved Bjergmarkens Renseanlæg

Tidshorisont: Marts 2021-sommeren 2023 inkl. installering af teknik

Bygherre: Fors A/S

Rådgiver: Krüger

Fundering:

124 pæle, spuns og grundvandssænkning

Beton:

Ca. 1000 kbm støbes in-situ

3925 kvm forskalling

710 ton armering

Opsætning af færdige elementer

Anlæg:

75 m Ø1600

40 m Ø1400

65 m Ø800

60 m Ø1200 beton

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk