14. juni 2019

Succes med lokal afledning af regnvand (LAR) ved Salling Group's nye bageri

Bageri Salling Group, Arkil LAR

Traditionelle afvandingssystemer blev droppet til fordel for LAR-løsninger, da Arkil skulle gennemføre jord- og afvandingsarbejde på en grund i Årslev ved Aarhus, hvor Salling Group's nye bageri skulle ligge. Det resulterede i et billigere og bedre projekt og en kortere byggeperiode. ​

"I har vundet opgaven, men projektet er for dyrt, så hjælp os med at finde nogle besparelser". Det var beskeden til Arkil fra totalentreprenøren Lyngby Entreprise, som havde udbudt jord- og afvandingsarbejdet på opførelsen af Salling Group's nye bageri på en byggegrund i Årslev.  

Det fik tre medarbejdere fra Arkil til at sætte sig rundt om projekttegningerne og forsøge at skitsere en ny løsning. Efter lidt tid omkring bordet stillede de tre medarbejdere - Lars Jakobsen, produktionschef, Helle Søby, kalkulationschef og Flemming Holm, projektleder - følgende tre spørgsmål til Lyngby Entreprise som totalentreprenør og Salling Group som bygherre:

 • Er det muligt at få lov til at vende bygningen, så den får en anden placering på grunden? 
 • Er det muligt at hæve bygningen 1 meter? 
 • Er det muligt at føre tagnedløbet til kun 1 gavl? 
   

Hvis totalentreprenøren og bygherren kunne svare ja til spørgsmålene, ville projektet være optimalt for brugen af LAR-løsninger til afvanding. Og det ville gøre projektet billigere og hurtigere at gennemføre.

Begge parter viste stor interesse for løsningerne og havde mod på nytænkning. De svarede ja til alle spørgsmål, og da Aarhus Kommune som myndighed senere også godkendte de nye forslag, kunne det optimerede byggeprojekt gå i gang.

Grøfter og nedsivning fremfor regnvandsrør og rendestensbrønde
Projektleder Flemming Holm, der som uddannet regnvandskonsulent er én af Arkils LAR-specialister, forklarer optimeringen sådan hér:

"Lokal afledning af regnvand skal forstås som alt det, der begrænser eller forsinker regnvandsstrømme fra et område. Med ændringerne i projektet ved Bageriet kunne vi udnytte det naturlige fald i terrænet til at lade vandet løbe via nogle få rør til grøfter og videre til et område, hvor vandet langsomt kunne sive ned i jorden. Dermed kunne vi spare de regnvandsrør væk, der skulle have været gravet ned i jorden, samtidig med at vi kunne undgå at etablere alle de rendestensbrønde, som oprindelig var tænkt ind i projektet."

Bageri Salling Group, Arkil LARLAR-løsning: Vandet ledes væk på overfladen via grøfter fremfor at blive ført ned til regnvandsrør i jorden. 

 

Stort fokus på LAR hos Arkils samarbejdspartnere
Det var ikke en tilfældighed, at Arkils medarbejdere besluttede sig for at undersøge, om LAR kunne tænkes ind i Bageri-projektet for Salling Group. 

I de seneste år er LAR blevet et stort fokusområde hos især forsyningsselskaber, der ønsker at håndtere de stadigt større regnmængder via overfladeløsninger fremfor at etablere store ledningsrør under jorden. 

Både Aarhus Vand og Frederiksberg Kommune tænker allerede nu LAR ind i planlægningen og projekteringen af deres saneringsprojekter, og idet Arkil indgår og har indgået i partnerskaber med begge bygherrer, er LAR-løsninger også blevet et fokuspunkt og en ny anlægsteknisk spidskomptence hos os. 

"Vi glæder os til at deltage i planlægningen og udførelsen af mange flere LAR-løsninger i fremtiden", udtaler Lars Jakobsen, produktionschef hos Arkil. "De tekniske, tidsmæssige og økonomiske fordele ved LAR er endnu ikke så kendte, men vi vil absolut gerne være med til at sætte fokus på dem - både overfor nye og eksisterende samarbejdspartnere". 

Maskin- og dronefører Nikolaj Folkmann har lavet disse drone-optagelser, der viser forløbet i Arkils arbejde på opførelsen af Salling Group's nye  bageri - og som også viser de færdige LAR-løsninger (stenfyldte vandrender og nedsivningsbassin), der blev udført i det optimerede projekt. 

 

 

 

 

 

  

KONTAKT 

Lars Jakobsen
Produktionschef, Arkil Anlæg

lja@arkil.dk
20402390


Flemming Holm
Projektleder og regnvandskonsulent, Arkil Anlæg

flh@arkil.dk
21293555

FAKTA OM OPTIMERINGEN AF PROJEKT BAGERI, SALLING GROUP

Sådan så den oprindelige afvandingsplan ud:

 • Udbudt traditionelt med mange rendestensbrønde og regnvandsrør nedgravet i varierende dybder.
 • Udskiftning af jord 45.000 m3.
 • Lang etableringstid, hvor andre håndværkere ikke kunne være på pladsen.
 • Bygherrens overslag gjorde, at der skulle en ‘sparerunde’ til, for at byggeriet kunne realiseres.

Optimeringen til LAR-løsninger medførte:

 • Alle rendestensbrønde blev fjernet fra projektet.
 • Byggefeltet blev vendt, så det naturlige fald i terræn kunne udnyttes. 
 • Afgravning af jord reduceret til 12.000 m3
 • Kort etableringstid, hvor andre håndværkere kunne være på pladsen.
 • Tagvand vendes ud mod samme side.
 • Byggeperiode forkortes.
Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk