2. august 2022

Styr på regn- og spildevandet i Skærbæk


Regnvand fra 185 husstande skal afledes lokalt i en stor entreprise for Tønder Forsyning.

Det kan være en større omgang, når regnvandet i disse år bliver adskilt fra spildevandet, og sådan er det er også i den sønderjyske by Skærbæk.

Kloakseparering i byen er planlagt i fem etaper, og Arkil er godt i gang med den første. Her sørger vi for, at 185 husstande bliver forsynet med nye spildevandsledninger, så det gamle kloaknet blot skal håndtere det vand, som kommer ned fra oven.

- Vi ved, at det er et stort indgreb i hverdagen for de borgere, som bor i kvarteret, siger Morten Schmidt, der er entrepriseleder på projektet, og fortsætter:

- Derfor gør vi meget ud af at have en god dialog med borgerne, ligesom vi forsøger at tage særligt hensyn og undgå at være i vejen, hvis en borger får gæster til fødselsdag eller skal have campingvognen ud ad indkørslen. Det er sådan, arbejdet glider nemmest fremad, siger han.

Lokal afledning

Kloakseparering og klimasikring i almindelighed udgør en relativt stor del af anlægsopgaverne i Arkil i disse år. I mange dele af landet er kloaknettet ikke dimensioneret til at håndtere de stadigt større nedbørsmængder, som klimaforandringer fører med sig, og derfor handler det både om at adskille regnvand fra spildevand, og om at aflede regnvandet lokalt.

I Skærbæk ender regnvandet da også i højere grad i naturen frem for i rensningsanlægget, efterhånden som arbejdet skrider frem. Ud for de 185 husstande er vi godt i gang med at anlægge i omegnen af 1000 meter grøfter, hvor vandet fra kvarterets veje vil samle sig, inden det synker ned i mere end 800 nedgravede regnvandskassetter.

Når projektet er afsluttet, vil alt regnvandet i kvarteret blive afledt lokalt i stedet for at belaste det lokale rensningsanlæg.  

Forskønner gader

Alt i alt er det et omfattende projekt, som Tønder Forsyning har tildelt Arkil. Projektet sikrer beskæftigelse til 15-20 medarbejdere frem mod august 2022, og i løbet af perioden kommer Arkils medarbejdere til at grave alt op imellem de to skel, som på hver sin side af villavejene markerer overgangen fra private haver til kommunal grund. 

Det betyder, at borgerne står tilbage med ny vejbelægning, nye fortove og nye grønne områder, når projektet er afsluttet.

- Det kommer til at se helt anderledes ud, når først vi er færdige. Så selvom det er besværligt for borgerne nu og her, så har de heldigvis også noget at se frem til, siger Morten Schmidt.

KONTAKT

Mikkel Bigum
Afdelingschef, Arkil Anlæg Sønderborg

TLF.: 25 59 81 38 
mkm@arkil.dk

FAKTA

Kloakseparering i Skærbæk, etape 1

Periode: April 2021 – august 2022

Bygherre: Tønder Forsyning

Omfang:

  • 7.500 kbm regnvandsbassin
  • 1,5 km stikledninger
  • 3,9 km gravitationsledninger
  • 350 brønde fra pumpestation til skelbrønde
  • 5,5 km betonkantsten
  • 5.000 kvm betonbelægning
  • 16.200 kvm asfalt
  • 1 km LAR-grøfter
  • 815 regnvandskassetter
Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk