14. februar 2023

Strandboulevarden klar til cyklister før tid

Et stort ønske går nu i opfyldelse for de mange cyklister og fodgængere, der færdes på Strandboulevarden i København.

 

På Østerbro i København har bedre forhold for cyklister og fodgængere igennem mange år været et stort ønske blandt de bløde trafikanter, der færdes på Strandboulevarden. Den brede boulevard med tre spor i hver retning har haft masser af plads til biler, imens trafikanter på to hjul har trampet sig forbi ydersiden af parkerede biler i inderste spor. Indtil nu.

For siden efteråret 2022 har vi været i gang med at inddrage det inderste spor af kørebanen, så boulevardens bløde trafikanter får bedre betingelser på en bred cykelsti. Over en 850 meter lang strækning fra Nordre Frihavnsgade mod syd har vi fræset asfalt og sat kantsten, så cykelsti og kørebane er behørigt adskilt.

Langs strækningen ligger blandt andet Skolen på Strandboulevarden og Københavns Private Gymnasium. Her kommer både elever og forældre til at nyde godt af forbedrede forhold, for en del af opgaven, som vi løser for Københavns Kommune, lød på at etablere kys-og-farvel-arealer samt perroner til busser og taxaer.

Færdig før tid

Selve anlægsarbejdet har ikke været voldsomt kompliceret, men pladsforholdene har til gengæld gjort, at afspærringen af byggepladsen krævede en grundig gennemtænkning. I perioder af syv uger skulle en 800 meter lang byggeplads etableres på først den ene og så den anden side af Strandboulevarden, og udfordringen lå i, at afspærringen både skulle tage hensyn til bløde trafikanter, biler og selvfølgelig lastbiler, der skulle fragte materialer til og fra anlægsarbejdet.

”Og frem for alt skulle afspærringen jo også sikre, at vores medarbejdere kunne færdes sikkert på pladsen,” siger Arkils projektleder Dan Blume.

Det lykkedes at få en løsning på plads med mobile muligheder for at åbne og lukke afspærringerne.

”Det har fungeret rigtig godt, og det har været medvirkende til, at vi ser ud til at blive færdige et par måneder før tid,” siger Dan Blume.

Den effektive udførsel kommer ikke kun borgerne til gode, men også bygherren. Som en afledt konsekvens af tidsoptimeringen, vil bygherren også opnå en pæn besparelse på drift af entreprisen.

I skrivende stund er sjakket i gang med at omdanne Fridtjof Nansens Plads fra et stort vejkryds til en grøn oase. Med det på plads udestår blot at udlægge asfalt, så cyklister og bilister får et nyt slidlag at køre på. På grund af vejrforholdene er de afsluttende asfaltarbejder dog udskudt til maj i år.

KONTAKT

PETER KJÆR NØRSKOV CHRISTENSEN
Afdelingschef, Arkil Anlæg København

TLF.: 61 83 06 07 
PKNCH@arkil.dk

FAKTA

Opgradering af Strandboulevarden fra Fridtjof Nansens Plads til Ndr. Frihavnsgade med cykelstier og afvanding. Desuden ombygning af Fridtjof Nansens Plads.

Bygherre: Københavns Kommune

Periode: September 2022 – maj 2023

Omfang:

  • Kørebane inddraget til cykelsti i begge retninger på 850 meter lang strækning.
  • 2100 meter kantsten
  • 58 brønde til afvanding
  • 10 Københavner-overkørsler
  • 150 kvm brosten sat i beton, 260 kvm sat i grus
  • 4000 kvm slidlag på cykelsti, 6000 kvm på vejbane
  • 700 kvm gule majs (små stenoverflader limet på asfalt som afmærkning)
  • Bede og græsarealer
  • 20 træer plantes
Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk