4. juni 2019

Stort sommerhusområde vakuum-kloakeres ved Mariager Fjord

Cirka 3000 sommerhuse ved Øster Hurup bliver i de næste ti år tilsluttet det offentlige kloaksystem – og som noget forholdsvist nyt sker det med etableringen af et vakuumsystem.

Mariagerfjord Kommune vil frem til udgangen af 2030 gradvist gennemføre en spildevandskloakering af samtlige 3000 ejendomme beliggende indenfor kommunens sommerhusområder.

Begrundelsen er, at spildevandsrensningen flere steder i dag er dårlig på grund af ældre og udtjente anlæg. Derudover er der høj grundvandsstand i de lavt beliggende sommerhusområder, hvilket forhindrer nedsivning.

Tre-årigt projekt med mindre gravearbejde
Arkil vandt i foråret 2018 fjerde etape af projektet, der kommer til at berøre 750 sommerhuse i området ved Øster Hurup. Det er et projekt som projektchef i Arkil, Svend Jørgensen ser frem til at komme i gang med.

”Fordelen er, at ved vakuumkloakering skal rørene ikke lægges så dybt som ved traditionel kloakering, hvor der kræves et naturligt fald,” forklarer han.

Kloakeringsprojektets omdrejningspunkt bliver det såkaldte vakuumsystem, som er begyndt at vinde indpas i områder, der er kendetegnende ved et meget fladt terræn eller højt grundvandsspejl.

Særligt for projektet er, at spildevandet ledes hen til en kombineret hovedpumpe- og vakuumstation via et særligt rørsystem. Der etableres en række vakuumbrønde med en tilløbssump i vejene, der samler spildevandet fra tre-fem sommerhuse via gravitationsledning, inden det bliver transporteret videre i vakuumsystemet. Herefter suges spildevandet hen til den kombinerede hovedpumpe- og vakuumstation.

Højt grundvandsspejl er en udfordring

Og netop minimeringen af gravedybderne er en klar fordel på projektet, supplerer entrepriseleder Kenneth Sørensen.

Vi har store udfordringer med højt grundvand i området – nogle steder graver vi kun en halv meter ned, før vi når grundvandet. Det betyder, at vi indtil videre har sat næsten tre kilometer sugespidsanlæg for at håndtere grundvandssænkningen i området. Men det er en kæmpe fordel, at vi ikke skal grave så dybt, fordi vakuumsystemet netop er designet til at suge spildevandet videre i stedet for at det ledes væk via den traditionelle gravitationsledning”, forklarer entrepriseleder Kenneth Sørensen, Arkil.

Arkils projektchef er også glad for, at projektet foregår i etaper, hvor det forstyrrer sommerhusgæsterne mindst muligt.

”Vi skal lave første delområde frem til maj 2019. Og andet delområde frem til juni. Herefter lukkes helt ned og vi rydder op, så der er klar til højsæsonen og vi ikke forstyrrer sommerhusgæsterne. Herefter går vi i gang til efteråret igen. Det er en unik mulighed for at få høstet nogle gode erfaringer og få lavet et smidigt og hurtigt forløb.”

 

 

 

 

 

  

KONTAKT 

Svend Jørgensen
Projektchef, Arkil Anlæg

svj@arkil.dk
21293557

Kort om vakuumsystemet

Vakuumsystemet bruger langt mindre elektricitet, da en enkelt vakuumstation kan dække et større område end eksempelvis tryksat kloakering med mange minipumper eller gravitation med større pumpestationer. Ofte tilkobler man 1-6 huse til en vakuumbrønd, hvori der sidder en ventil. Når der er en vis mængde spildevand i kammeret åbnes det, og kammeret suges tomt.

Vakuumstationen er placeret i samme bygning som hovedpumpestation til transportsystemet, der fører spildevandet videre til renseanlægget.

Samtidig er det i vakuumkloakering heller ikke nødvendigt at lægge rørene så dybt som i eksempelvis gravitationssystemer og minipumpestationer, hvilket betyder begrænset gravearbejde og grundvandssænkning.

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk