20. december 2022

Store regnvandsledninger i en smal grusvej

solrød vandværk

 

Der er ikke meget plads at give af, når vi i denne tid lægger store betonrør i jorden for Skanderborg Forsyning med en 50 ton tung Komatsu-gravemaskine på en smal grusvej. 

Jobbet bliver udført i Låsby. Her er man med helt i front, når det gælder om at adskille regnvand fra spildevand. Så nu er planen, at en stor del af byens regnvand skal løbe igennem 800 meter betonrør med en diameter på 1,6 meter. For enden af rørene har vi fjernet 35.000 kbm jord der, hvor Låsbys gamle renseanlæg lå, så regnvandet kan ende i et bassin, som både renser og forsinker vandet, inden det ledes til vandløbet.

solrød vandværk

De store betonrør vejer 6-7 ton, og nogle af dem skal ned i en dybde på 6,5 meter. Det samme skal gravekassen, der gør udgravningen sikker at færdes i. I begyndelsen prøvede sjakket med en 35-ton gravemaskine, men den magtede ikke opgaven. Med den store Komatsu spiller det – også selvom pladsen er trang, og maskinføreren må holde både snude og skovl lige i sporet.

Undervejs har der været udfordringer med en stor grundvandsåre, som løber på tværs af tracéet. Sugespidser var langt fra nok, men med 14 meter dybe filterboringer for hver 10. meter kunne arbejdet fortsætte uden waders.

Projektchef Teit Honoré har været med helt fra projekteringen af blødgøringsanlægget.

 

KONTAKT

Leif Thomsen
Afdelingschef, Arkil Anlæg Silkeborg

TLF.: 40 35 19 63 
LTHOM@arkil.dk

FAKTA

Regnvandsledning og -bassin

Periode: Juni 2022 – foråret 2023

Bygherre: Skanderborg Forsyning

Omfang:

  • 800 meter Ø1600 mm rør til regnvand i en gennemsnitlig dybde på 5 meter.
  • 35.000 kbm jord udgravet til regnvandsbassin.
Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk